Utgivelsesplan for Bevis 2017

Nummer 1 Deadline for annonser: 27. februar Deadline for redaksjonelt stoff: 24. februar Beregnet utgivelse: Uke 13   Nummer 2 Deadline for annonser: 15. mai Deadline for redaksjonelt stoff: 12. mai Beregnet utgivelse: Uke 24   Nummer 3 Deadline for annonser: 28. august Deadline for redaksjonelt stoff: 25. august Beregnet utgivelse: Uke 39…

Les mer

Feil i siste nummer av Bevis

I artikkelen om Åstedsmetodikk står det at kapitlet er skrevet av Sølvi-Agnete Olstad og Sten Dahl. Dette medfører ikke riktighet. Kapitlet er skrevet av Referansegruppen  for Kriminalteknisk etterforsking ved Politihøgskolen. Her er bl.a. Kripos og Riksadvokaten representert.

Les merNye salgseffekter

I forbindelse med årets KTF-konferanse ble det produsert T-skjorter og piqueter. Disse plaggene er svært komfortable og slitesterke i vask. KTF-logoen pryder venstre bryst.Logg deg inn og se tilbud på medlemssidene våre.

Les mer

Hans Barane – ny leder i KTF

På årsmøtet til kriminalteknisk Forum ble Hans Barane valgt til ny leder. Hans er 55 år og bosatt på Bømlo i Hordaland. Til daglig arbeider han i Haugesund hvor han er leder for ­Kriminalteknisk gruppe i gamle ­Haugaland og Sunnhordland politi­distrikt, nå nordre del av Sør-Vest ­politidistrikt.

Les mer

Nytt æresmedlem i Kriminalteknisk Forum

På årsmøtet i Kriminalteknisk Forum ble Sølvi-Agnete Olstad tildelt æresmedlemskap med følgende begrunnelse: Hun har gjennom mange år vært en svært aktiv bidragsyter til styrearbeid og utviklingen av Kriminalteknisk Forum. Gjennom sitt engasjement for faget og spesielt utviklingen av det kriminaltekniske fag, har hun vært en meget viktig pådriver for at…

Les mer

Landskonferansen er i gang.

Kriminalteknisk Landskonferanse 2016 er nå åpnet av KTF-leder Kristian Johansen. Han synes det var hyggelig å se at deltakerantallet var minst like stort som sist. Dette til tross for at antall politidistrikt var mer enn halvert siden siste konferanse. Han takket Politidirektoratet for økonomisk støtte som gjør det mulig for…

Les mer


Invitasjon – Brannseminar til sjøs 2016

Branngruppa i Vestoppland har den glede å invitere til «brannseminar til sjøs» 13. – 15. april 2016 Noen innholdselementer: (endelig agenda sendes ut til de påmeldte) • Foredrag ved Dr. Peter Mansi, International Association of Arson Investigation (IAAI), www.uk.afi.org om organisasjonen, brannetterforskning og sakspresentasjoner • Bruk av UV- lys for…

Les mer

Annonser ▾