Prof. Walther Parson

Internasjonalt anerkjent foredragsholder på den kriminal­tekniske landskonferansen 11.4.2018. av Hans Barane Styret i KTF har invitert Professor Walther Parson fra det Rettsmedisinsk Instituttet i Innsbruck, Østerrike, (GMI) til å holde foredrag på landskonferansen i april. Han har tatt i mot innbydelsen og takket ja. Vi har bedt han snakke om…

Les mer

Utgivelsesplan for BEVIS 2018

Nummer 1 Deadline for redaksjonelt stoff: 23. februar Deadline annonser til Mediahuset 26. februar Beregnet utgivelse: Uke 14 Nummer 2 Deadline for redaksjonelt stoff: 11. mai Deadline annonser til Mediahuset 14. mai Beregnet utgivelse: Uke 24 Nummer 3 Deadline for redaksjonelt stoff: 24. august Deadline annonser til Mediahuset 27. august…

Les merFagdag i kriminalteknikk

Kriminalteknisk Forum har gleden av å invitere etterforskere, ledere og jurister til fagdag i kriminalteknikk onsdag 26.apil 2017 klokken 1000 – 1400 i kinosalen på Politihuset i Haugesund. Dette arrangementet er åpent for alle ansatte i politiet. Med forbehold om forandringer, legger vi opp til følgende tema:  Presentasjon av…

Les mer

Politiforums ærespris for 2016 er tildelt Eva Birkefeldt Ragde

Eva markerer seg med sin positive energi og har satt kriminalteknikken på dagsorden. Mange av oss har møtt henne i instruktørrollen under videreutdanningen i kriminalteknikk. Der  fikk vi virkelig skjerpe oss. Eva har en egen evne til å dele sin kunnskap på en måte som motiverer og engasjerer, ikke minst…

Les mer

Bevis nr. 1-2017

Årets første nummer av Bevis er nå sendt trykkeriet, og kan forventes i postkassen til våre abonnenter i løpet av uke 13.

Les mer

Bevis nr. 4-2016

Årets siste nummer av Bevis er nå på vei ut til våre medlemmer og abonnenter.

Les mer

Utgivelsesplan for Bevis 2017

Nummer 1 Deadline for annonser: 27. februar Deadline for redaksjonelt stoff: 24. februar Beregnet utgivelse: Uke 13   Nummer 2 Deadline for annonser: 15. mai Deadline for redaksjonelt stoff: 12. mai Beregnet utgivelse: Uke 24   Nummer 3 Deadline for annonser: 28. august Deadline for redaksjonelt stoff: 25. august Beregnet utgivelse: Uke 39…

Les mer

Feil i siste nummer av Bevis

I artikkelen om Åstedsmetodikk står det at kapitlet er skrevet av Sølvi-Agnete Olstad og Sten Dahl. Dette medfører ikke riktighet. Kapitlet er skrevet av Referansegruppen  for Kriminalteknisk etterforsking ved Politihøgskolen. Her er bl.a. Kripos og Riksadvokaten representert.

Les mer

Annonser ▾