Landskonferansen er i gang.

Kriminalteknisk Landskonferanse 2016 er nå åpnet av KTF-leder Kristian Johansen. Han synes det var hyggelig å se at deltakerantallet var minst like stort som sist. Dette til tross for at antall politidistrikt var mer enn halvert siden siste konferanse. Han takket Politidirektoratet for økonomisk støtte som gjør det mulig for Kriminalteknisk Forum å arrangere disse konferansene.

_JWA0305