Problemer med utsendelsen av siste nummer av Bevis

Desverre oppsto det en feil på adresselisten til KTF’s medlemmer når Bevis nr 2/2015 skulle sendes ut. Fornavn og adresse stemmer ikke overens på blader som sendes ut til det sentrale østlandet. Etternavn stemmer med adressen. Det betyr at postmannen kan få problemer, og at noen får Bevis med feil navn, og noen får ikke i det hele tatt. Det jobbes med å rette opp i feilen.

De som ikke har fått Bevis nr. 2/2015 i løpet av uka, kan ta kontakt med Trine Alvestad på mail trine.alvestad@politiet.no. Hun har oversikt over hvem dette gjelder, og vil ettersende bladene til rett person og adresse så snart hun får beskjed.