Styret i Kriminalteknisk Forum

Styret i Kriminalteknisk Forum består av 6 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg møter redaktøren for Bevis og regnskapsfører på styremøter. KTF-styret legger vekt på å ha en sammensetning som består av kriminalteknikere fra hele landet. Dette er viktig for å kunne se forskjellige utfordringer både når det gjelder geografi og størrelse på politidistriktene. Dette gir styret mulighet til å ta opp og jobbe med aktuelle problemstillinger for alle medlemmene. KTF har også en rekke andre tillitsvalgte. Styret samarbeider med både Kripos, Politihøgskolen og Politidirektoratet for å bedre kompetansen innen kriminalteknikk.

Andre tillitsvalgte

Revisorer:
Kristian Svevad
Sølvi-Agnete Olstad

Vararevisor:
Kirsti Norvik

Valgkomite:
Marit Sahr Bergheim (leder)
Trond Sandsbråten
John Kristian Jordet

Annonser ▾