Edgar – vår nye nestleder

Edgar

Vår nye nesteleder i KTF-styret heter Edgar Aasbøe Nilsen, og er født i 1975. Han var ferdig utdannet politi rett før det 21. århundre begynte. Etter noen år som lensmannsbetjent på Stange, hospiterte han i 2007 på Kripos. Her jobbet han hovedsakelig med våpen og overflatespor. Deretter ble han fagansvarlig for kriminalteknikk i Hedmark PD, og er nå avsnittsleder ved kriminalteknisk avsnitt der. Underveis har han gjennomført kurs og studier innen det meste innen kriminalteknikk. Han er med i POD’s strategigruppe for kriminalteknisk etterforskning, og er derfor KTF’s representant i denne gruppa.

Edgar har vært med i KTF-styret siden 2011, og har bidratt med mye faglig – og mye humor. Han har vært toastmaster og underholdningsansvarlig på de to siste konferansene. Vi gleder oss til å se mer av ham i tiden framover.