Utgivelsesplan 2016

Her er oversikten over frister for artikler til Bevis i 2016.
Her ser du også når du kan forvente å få bladet i postkassen din.

Nr. 1 – utkommer i uke 13/14. Frist for innsending av artikler er 29. februar
Nr. 2 – utkommer i uke 24/25. Frist for innsending av artikler er 8. mai
Nr. 3 – utkommer i uke 39. Frist for innsending av artikler er 30. august
Nr. 4 – utkommer i uke 50. Frist for innsending av artikler er 15. november

Ønsker du å annonsere i Bevis? Send en epost til Mediahuset