• header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

  • header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

  • header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

Kriminalteknisk Forum

Kriminalteknisk Forum er en faglig interesseorganisasjon hovedsakelig for kriminalteknikere i politiet. Organisasjonen har også medlemmer fra folkehelseinstituttet, el-tilsynet, brannvesenet og forsikringsbransjen. Medlemsmassen har de siste årene ligget på rundt 1100 medlemmer.

Kriminalteknisk Forum skal i hovedsak bidra til kunnskapsheving innen kriminalteknikk for sine medlemmer. Dette gjøres ved å bidra til fagseminarer både ved Kripos og i politidistrikter rundt om i landet. Styret i KTF arrangerer hvert 2. år en 3 dagers landskonferanse for kriminalteknikere. Dette har de siste årene blitt gjort i samarbeid med Kripos, Politihøgskolen og Folkehelseinstituttet (FHI). POD har de siste årene bidratt økonomisk til konferansene. Organisasjonen gir også ut medlemsbladet Bevis. Her kan medlemmer dele sine erfaringer innen forskjellig typer sporsikring og erfaringer gjort gjennom forskjellige oppdrag.

Styret

Styret i Kriminalteknisk Forum består av tjenestemenn/kvinner i politiet som alle er involvert i faget kriminalteknikk. Nytt styre velges på årsmøtet i mars/april hvert år. Kriminalteknisk Forum har også en rekke andre tillitsvalgte.

Les mer om Styret i KTF
right

Vedtektene for KTF

Her kan du lese vedtektene for KTF. Her finner du også statuttene for KTF sin stipendordning, samt statuttene for tildeling av æres- og hedersbevisninger.

Les mer om Vedtektene til KTF

Slik instruks fra POD foreligger nå, «For å redusere smittefaren for egne ansatte og ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet har POD gjort ytterligere tiltak. Det er besluttet med øyeblikkelig virkning at alle interne seminarer, fagsamlinger, kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer» ser KTF ingen…

Les mer
Flere nyheter

Annonser ▾