Nytt æresmedlem i Kriminalteknisk Forum

KTF-leder Kristian Johansen tildeler Sølvi-Agnete Olstad æresmedlemsskap. Foto: Jostein Wallem

KTF-leder Kristian Johansen tildeler Sølvi-Agnete Olstad æresmedlemsskap.
Foto: Jostein Wallem

På årsmøtet i Kriminalteknisk Forum ble Sølvi-Agnete Olstad tildelt æresmedlemskap med følgende begrunnelse:

Hun har gjennom mange år vært en svært aktiv bidragsyter til styrearbeid og utviklingen av Kriminalteknisk Forum. Gjennom sitt engasjement for faget og spesielt utviklingen av det kriminaltekniske fag, har hun vært en meget viktig pådriver for at Politihøgskolen også skal tilby kurs, etter og videreutdanning på høyt faglig nivå som bidrar til å heve statusen og kompetansen innen for vårt viktige fagfelt. Som mange andre startet hus sin karriere på ett lensmannskontor. I 1992 ble hun ansatt ved Kriminalpolitisentralen hvor hun tjenestegjorde ved både fingeravtrykksavdelingen og kriminalteknisk avdeling, teknisk seksjon.

I dag en hun ansatt på Politihøgskolen, avdeling for etter- og videreutdanning. Hun er fagansvarlig for kriminalteknikk med pedagogisk og administrativt ansvar for de kriminaltekniske videreutdanningene.

I følge våre statutter tildeles Sølvi- Agnete Olstad Kriminalteknisk Forums jakkemerke i gull med tilhørende diplom.