Invitasjon – Brannseminar til sjøs 2016

Branngruppa i Vestoppland har den glede å invitere til «brannseminar til sjøs» 13. – 15. april 2016

Noen innholdselementer: (endelig agenda sendes ut til de påmeldte)

• Foredrag ved Dr. Peter Mansi, International Association of Arson Investigation (IAAI), www.uk.afi.org om organisasjonen, brannetterforskning og sakspresentasjoner

• Bruk av UV- lys for påvisning av brennbar væske

• Bruk av IR-kamera under brann

• Sakspresentasjoner

Pris: kr 4.800,- pr. person

Påmelding til: mona.thorbjornsen@politiet.no 

Påmeldings-/betalingsfrist: