LANDSKONFERANSEN 2016

Det nærmer seg konferansen, og programmet fylles opp. Riksadvokaten har sagt at han vil komme og holde åpningstalen. Han er opptatt av de temaer som skal tas opp på konferansen, og vil helt sikkert ha en del gode råd og innspill til det arbeidet som gjøres i saker om barnedødsfall og andre aktuelle emner som vil komme.

Det vil komme en nederlandsk politimann og holde foredrag. Han har to interessante temaer han vil snakke om, og vi holder nå på å velge ut ett av dem.

Flere kjente saker vil bli presentert i løpet av konferansen. Blant annet vil Agnes- saken fra Rogaland bli gjennomgått. Her er det mye interessant angående både ordinær sporsikring, og sikring av elektroniske spor. Det vil også bli gjennomgått flere saker som omhandler barnedødsfall.

Men vi skal ikke glemme den ordinære sporsikringen i de mer ordinære sakene. Kjell Carlsson har funnet på nye triks for sikring av fottøyspor som han vil vise oss.

Vi jobber med å lage et program som skal interessere de aller fleste. Så nå er det bare å begynne å bearbeide din leder til å la deg få reise. Følg med på nettsiden her angående påmeldingen.