Nytt Bevis på vei

Bevis nr. 4/2015 er på trykkeriet og blir sendt ut til medlemmer og abonnenter i uke 51.