Utgivelsesplan for Bevis 2017

Nummer 1
Deadline for annonser: 27. februar
Deadline for redaksjonelt stoff: 24. februar
Beregnet utgivelse: Uke 13

 

Nummer 2
Deadline for annonser: 15. mai
Deadline for redaksjonelt stoff: 12. mai
Beregnet utgivelse: Uke 24

 

Nummer 3
Deadline for annonser: 28. august
Deadline for redaksjonelt stoff: 25. august
Beregnet utgivelse: Uke 39

 

Nummer 4
Deadline for annonser: 13. november
Deadline for redaksjonelt stoff: 10. november
Beregnet utgivelse: Uke 50