Feil i siste nummer av Bevis

I artikkelen om Åstedsmetodikk står det at kapitlet er skrevet av Sølvi-Agnete Olstad og Sten Dahl. Dette medfører ikke riktighet. Kapitlet er skrevet av Referansegruppen  for Kriminalteknisk etterforsking ved Politihøgskolen. Her er bl.a. Kripos og Riksadvokaten representert.