Bevis nr. 1-2017

Årets første nummer av Bevis er nå sendt trykkeriet, og kan forventes i postkassen til våre abonnenter i løpet av uke 13.