Hans Barane – ny leder i KTF

Hans Barane 3

På årsmøtet til kriminalteknisk Forum ble Hans Barane valgt til ny leder. Hans er 55 år og bosatt på Bømlo i Hordaland. Til daglig arbeider han i Haugesund hvor han er leder for ­Kriminalteknisk gruppe i gamle ­Haugaland og Sunnhordland politi­distrikt, nå nordre del av Sør-Vest ­politidistrikt.