Fagdag i kriminalteknikk

Kriminalteknisk Forum har gleden av å invitere etterforskere, ledere og jurister til fagdag i kriminalteknikk onsdag 26.apil 2017 klokken 1000 – 1400 i kinosalen på Politihuset i Haugesund. Dette arrangementet er åpent for alle ansatte i politiet.

Med forbehold om forandringer, legger vi opp til følgende tema:

  •  Presentasjon av Kriminalteknisk Forum
  •  Referat fra fagkontaktsamlingen på Kripos 5.og 6.4.17
  •  Voldtektssaker, med innspill fra Kriminalteknisk seksjon i Stavanger og Nordland politidistrikt med fokus på sporsikring på åstedet og partene, og evt. regionale forskjeller.
  •  Presentasjon av voldtektssak (er)
  •  Bygging av Illustrasjonsmapper og animasjon som verktøy i kriminalteknikken
  •  Signalering
  •  Offshoresaker
  •  Orientering om den kriminaltekniske organiseringen og beredskapen i det nye Sør-Vest politidistrikt.

Vi legger opp til enkel lunsj midt i programmet.

Årsmøte i Kriminalteknisk Forum blir avholdt kl. 1500 på samme sted. Her er alle gamle og nye medlemmer i KTF hjertelig velkommen.

Påmelding til Hans Barane via mail hans.barane@politiet.no eller ktf.leder@bevis.no innen 19. april.

Velkommen.