Politiforums ærespris for 2016 er tildelt Eva Birkefeldt Ragde

Eva markerer seg med sin positive energi og har satt kriminalteknikken på dagsorden. Mange av oss har møtt henne i instruktørrollen under videreutdanningen i kriminalteknikk. Der  fikk vi virkelig skjerpe oss. Eva har en egen evne til å dele sin kunnskap på en måte som motiverer og engasjerer, ikke minst ved bruk av humor og lidenskap for faget.

I det daglige arbeidet  er hun brennende engasjert  og hun har  lagt mal for oppgaveløsning i blant annet narkotikasaker. Dette har også vist igjen etter foredrag hun har hatt på NNPF sine konferanser der garvede taktikere er kommet hjem som veloppdratte tjenestemenn som tenker sporsikring. Det er i seg selv en bragd.

For oss kriminalteknikere er det godt å se at også andre kolleger og samarbeidspartnere har lagt merke til, og verdsetter, henne.

Kriminalteknisk Forum gratulerer deg Eva som en verdig vinner av Politiforums ærespris. Det var vel fortjent.