KRIMINALTEKNISK LANDSKONFERANSE SCANDIC OSLO AIRPORT 12.-13.4.2023

 PROGRAM FOR KONFERANSEN (med forbehold om endringer): 

VOLD- OG DØDSFALLSAKER: 

 • Bias og frykt for feilvurdering ved mistenkelig dødsfall, Kjell Erik Bjørvik, Vest politidistrikt 
 • Barnedrapssaker i et kriminalteknisk perspektiv, Anna Jinghede Sundwall, Polisen (Sverige) 
 • Kriminalteknisk koordinator i en utfordrende sak, Søren Kjær-Nielsen, Rigspolitiet (Danmark) 

ÅSTEDSUNDERSØKELSER OG DOKUMENTASJON: 

 • Narkotikasaker sett med kriminaltekniske øyne., Eva B. Ragde, Oslo politidistrikt 
 • Åstedsanalyse – metode for sporvurdering (engelsk), Matthijs Zuidberg, NFL (Nederland) 
 • Ny teknik för säkring av spår i blod, Kjell Carlsson 
 • Bruk av drone på åstedsundersøkelser, Jan Tore Volden, Trøndelag politidistrikt 
 • Scanning med iPhone/LiDAR, Kripos 

BIOLOGISKE SPOR: 

 • Tidsaspekt ved sporsikring og aldersdatering av DNA, OUS 
 • Indikasjonstester for ulike kroppsvesker/celletyper, OUS 
 • Kontamineringsproblematikk og rengjøringsrutiner på undersøkelsesrom, OUS 
 • Genetisk slektsforskning – et nytt DNA-verktøy i etterforskning, OUS 
 • Utvidede søk i DNA-registeret – hva er nytt?, OUS 

BRANNSAKER: 

 • Strømavlesning skaper spenning i etterforskningen, Wiggo Knudsen, Kripos 
 • Det viktige samarbeidet med restverdiredning, Jens Erik Lauritzen, Finans Norge 

ØVRIGE INNLEGG: 

 • Nytt DNA-laboratorium – Rettsgenetisk senter, Thomas Berg, UiT 
 • «Riktig utdannelse til riktig tid» – kompetansebygging for kriminaltekniske etterforskere i regi av Politihøgskolen, Sølvi-Agnete Olstad, PHS 
 • Nytt og nyttig fra Politiets Fellestjenester, Arild Syversen-Nordberg, PFT 

Bindende påmelding innen 01.02.2023!