Kriminalteknisk Landskonferanse 2023

Styret i KTF har besluttet å arrangere Kriminalteknisk Landskonferanse 12.-13.4.2023 på ­hotellet Scandic Oslo Airport. Foreløpig program og informasjon om påmelding antas å bli ­publisert i Bevis 3/2022, mens påmeldingsfristen trolig blir i begynnelsen av februar 2023.

Som kjent for de fleste, ble landskonferansen i 2020 kansellert etter at Politidirektoratet den 9.3.2020 besluttet å nekte politiansatte deltagelse på seminarer og konferanser på grunn av ­Covid-19.


Neste planlagte konferanse var nå i 2022, men styret besluttet sist høst å avlyse også denne. Hovedårsaken til avlysningen er at vi avventer resultatet fra granskningsutvalget som vurderer forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).


Resultatet fra denne granskningen kan også få følger for andre organisasjoners samarbeid med politiet, herunder KTFs mulighet til å arrangere landskonferanse. Lavere vilje blant politi­distriktene til å sende deltakere er én mulig konsekvens, mens mindre samarbeid med Kripos om å arrangerer konferansen kan bli en annen konsekvens.


Styret forventer at granskningen og eventuelle ringvirkninger blir avklart i god tid før ­konferansen i 2023, og vi både håper og tror at landskonferansen kan gjennomføres som ­planlagt i 2023.