• header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

  • header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

  • header-image

    Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum

Kriminalteknisk Forum

Kriminalteknisk Forum er en faglig interesseorganisasjon hovedsakelig for kriminalteknikere i politiet. Organisasjonen har også medlemmer fra rettsmedisinske fagmiljøer, el-tilsynet, brannvesenet og forsikringsbransjen. Medlemsmassen har de siste årene ligget på rundt 700 medlemmer.

Kriminalteknisk Forum skal i hovedsak bidra til kunnskapsheving innen kriminalteknikk for sine medlemmer. Dette gjøres ved å bidra til fagseminarer både ved Kripos og i politidistrikter rundt om i landet. Styret i KTF arrangerer hvert 2. år en 3 dagers landskonferanse for kriminalteknikere. Dette har de siste årene blitt gjort i samarbeid med Kripos, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus (OUS). Organisasjonen gir også ut medlemsbladet Bevis. Her kan medlemmer dele sine erfaringer innen forskjellig typer sporsikring og erfaringer gjort gjennom forskjellige oppdrag.

Styret

Styret i Kriminalteknisk Forum består av tjenestemenn/kvinner i politiet som alle er involvert i faget kriminalteknikk. Nytt styre velges på årsmøtet i mars/april hvert år. Kriminalteknisk Forum har også en rekke andre tillitsvalgte.

Les mer om Styret i KTF
right

Vedtektene for KTF

Her kan du lese vedtektene for KTF. Her finner du også statuttene for KTF sin stipendordning, samt statuttene for tildeling av æres- og hedersbevisninger.

Les mer om Vedtektene til KTF

Hjertelig velkommen til årsmøte i ­Kriminalteknisk Forum Onsdag 12.4.23 kl. 1730 Møtet avholdes på hotell Scandic Oslo Airport Dagsorden: 1 Åpning 2 Valg av ordstyrer og to møtereferenter 3 Spørsmål til innkallingen 4 Årsberetning for 2022 5 Regnskap for 2022 6 Årsplan for 2023 7 Budsjett for 2023 8 Bevis…

Les mer
Flere nyheter

Det overordna temaet for seminaret er rettstoksikologi, med spesielt fokus på seksuelle overgrep. Programmet er ikkje endeleg klart enno, då me ventar svar frå nokre føredragshaldarar. Tid og stad: Seminaret blir helde tysdag 12. mars 2024 på Gaustad – Rikshospitalet i Oslo. Det vert helde på dagtid i tidsrommet frå ca….

Les mer
Flere nyheter

Annonser ▾