Konferanseprogram, KTF- Landskonferanse 2023

Dag 1 – onsdag 12. april 2023                       

09:00-10:00    Registrering m/ enkel bevertning    

10:00-10:10    Velkommen/informasjon                             
Kjeld Hendrik Helland-Hansen, KTF

10:10-10:30    Åpning, ved Politidirektoratet                                             
John-Magnus Løkenflaen, Politidirektoratet

10:30-11:30    Narkotikasaker sett med kriminaltekniske øyne                                      
Eva B. Ragde, Oslo politidistrikt

11:30-11:50    PAUSE

11:50-12:00    Ny datapakke for kriminalteknikere            
Trond Sandsbråten, Sør-Øst politidistrikt

12:00-12:20    Ny teknik för säkring av spår i blod
Kjell Carlsson

12:20-12:40    Innføring av ny leverandør av DNA-analyser for politiet
Frøydis Wold Jensen, Kripos

12:40-13:00    Nytt DNA-laboratorium – Rettsgenetisk senter, UiT          
Thomas Berg, UiT

13:00-14:00    LUNSJ  

14:00-14:20    Tidsaspekt ved sporsikring og aldersdatering av DNA       
Elida Fonneløp og Mariam Bouzga, OUS

14:20-14:30    Indikasjonstester for ulike kroppsvæsker/celletyper         
Elida Fonneløp og Mariam Bouzga, OUS                   

14:30-14:45    Kontamineringsproblematikk og rengjøringsrutiner på undersøkelsesrom
Mariam Bouzga, OUS

14:45-15:00    Samarbeidsprosjekt politi/OUS for økt samhandling (digitale møterom)
Mariam Bouzga, OUS, og Oddvar Moldestad, Vest politidistrikt

15:00-15:20    PAUSE m/ enkel bevertning

15:20-15:50    Genetisk slektskapsanalyse – et nytt DNA-verktøy til bruk i etterforskning         
Eirik Natås Hansen og Håvard Aanes, OUS

15:50-16:10    Utvidede søk i DNA-registeret – hva er nytt?          
Eirik Natås Hansen, OUS, og Turid Haugen Thor, Kripos

16:20-17:20    Dödligt våld mot barn ur ett kriminaltekniskt perspektiv  Anna Jinghede Sundwall, Polisen (Sverige)

17:30-18:00    Årsmøte KTF

19:30-             MIDDAG

Dag 2 – torsdag 13. april 2023           

08:15-08:30    Registrering    

08:30-08:40    Velkommen/informasjon     
Kjeld Hendrik Helland-Hansen, KTF

08:40-09:40    Kriminalteknisk koordinator i Danmark      
Søren Kjær-Nielsen, National Enhed for Særlig Kriminalitet. (Danmark)

09:40-10:00    PAUSE m/ enkel bevertning

10:00-10:20    Riktig utdannelse til riktig tid – kompetansebygging for kriminalteknikere
Sølvi-Agnete Olstad, PHS

10:20-10:40    Nytt og nyttig fra PFT           
Arild Syversen-Nordberg, PFT

10:40-11:00    Det viktige samarbeidet med restverdiredning      
Jens Erik Lauritzen, Finans Norge

11:00-11:20    Strømavlesning skaper spenning i etterforskningen          
Wiggo Knudsen og Lasse Kristengård, Kripos

11:30-12:30    LUNSJ

12:30-13:30    Åstedsanalyse – metode for sporvurdering (engelsk foredrag)     
Matthijs Zuidberg og Ingrid Jullens (Nederland)

13:40-14:00    Bruk av drone på åstedsundersøkelser       
Jan Tore Volden, Trøndelag politidistrikt

14:00-14:20    PAUSE m/ enkel bevertning

14:20-14:40    Scanning med iPhone/LiDAR            
Øyvind Garau og Morten Weensvangen, Kripos

14:40-15:40    «Pinnesaken» – bias og frykt for feilvurdering ved mistenkelig dødsfall   
Kjell Erik Bjørvik, Vest pd

15:40-16:00    Avslutning      
Kjeld Hendrik Helland-Hansen, KTF