• header-image

OM KRIMINALTEKNISK FORUM – KTF

Historie

Kriminalteknisk Forum (KTF) ble etablert i 1984. Initiativtakerne, som alle var kriminalteknikere, kom fra Kripos og politidistrikter i og rundt Oslo-området. Bakgrunnen var flere større saker på det sentrale østland som viste et stort behov for bedre samarbeid på tvers av politidistrikter, og mer fokus på deling av erfaringer og metoder. Et knippe erfarne kriminalteknikere tok derfor ansvar og etablerte en interesseorganisasjon som i dag teller over 1100 medlemmer.

KTF har siden vært en pådriver og aktør til etablering av videreutdanning av kriminalteknikk ved Politihøgskolen. Det ble etterhvert behov for å finne en måte å spre kunnskap og informasjon ut til alle medlemmene. I 1987 arrangerte KTF den første kriminaltekniske landskonferansen. Den har siden vært arrangert hvert 2. år, og har vært en perfekt arena for faglig oppdatering. Men det holdt ikke å arrangere en konferanse hvert 2. år. I 1990 ble derfor medlemsbladet Bevis utgitt for første gang. Gjennom 4 utgaver hvert år har bladet siden gjort at det kriminaltekniske miljøet i Norge har blitt tilført viktig kompetanse som sammen med konferansene har ført til oppklaring av mange straffesaker.

Kriminalteknisk Forums ånd er å bidra til å heve kunnskapsnivået innen fagområdet, nasjonal- og internasjonal formidling og utveksling, fremme forståelsen av kriminalteknikk innad i politiet, nye arbeidsmetoder og teknologi samt god HMS for å ivareta de ansattes risiko og helse i sitt krevende arbeid.

Vedtekter

Kriminalteknisk Forums vedtekter pålegger oss å heve kunnskapsnivået, nasjonal- og internasjonal formidling og utveksling, fremme forståelsen av kriminalteknikk i egen etat, nye arbeidsmetoder og teknologi samt god HMS for å ivareta de ansattes risiko og helse i sitt krevende arbeid.

KTF skal ikke befatte seg med fagforeningsarbeid.

Samarbeidspartnere

For at Kriminalteknisk Forum skal nå sine mål om å dele kunnskap og teknologi, er vi helt avhengige av gode samarbeidspartnere.

Disse representerer både leverandører og andre som er villig til å støtte foreningen i et viktig arbeid for rettssikkerheten. Kvaliteten i vårt kriminaltekniske arbeid utvikles også gjennom et bredt spekter av fagområder som må skje utenom politiets egne utdannings- og fagmiljø.

Ditt bidrag som annonsør er svært viktig.

Gjennom din støtte ved å annonsere i BEVIS, kan Kriminalteknisk Forum ivareta optimal rettsikkerhet i det kriminaltekniske arbeidet.

Annonser ▾