Innkalling til årsmøte i KTF 2023

Hjertelig velkommen til årsmøte i ­Kriminalteknisk Forum
Onsdag 12.4.23 kl. 1730
Møtet avholdes på hotell Scandic Oslo Airport


Dagsorden:
1 Åpning
2 Valg av ordstyrer og to møtereferenter
3 Spørsmål til innkallingen
4 Årsberetning for 2022
5 Regnskap for 2022
6 Årsplan for 2023
7 Budsjett for 2023
8 Bevis – publikasjoner
9 Hedring av medlem (Æresmedlem)
10 Innkomne forslag
11 Kontingent for 2023/2024
12 Valg


Innkomne saker må være styret i hende ­senest fire uker før årsmøtet (13.3.23). Disse bes sendt styret på ktf@bevis.no