Nummer 3 – 2022

For Egen regning

Rettssikkerhet
I rettssikkerhetens tjeneste har vært KTF sitt motto i mange år. Rettssikkerhet skal selvsagt gjelde på alle områder i norsk politi. Dette er et ansvar absolutt alle i politiet har. Derfor må vi berømme Silje Elin Matre, kriminalteknikeren i Rogaland, som «tok opp kampen» for en 89 år gammel dame. Les artikkelen på side 9. Dette bør være en tankevekker for noen og enhver.

En tankevekker er også artiklene fra det kriminaltekniske arbeidet på Utøya. Disse finner du fra side 19 og utover. Det kan være krevende å være kriminaltekniker i blandt. En stor takk til Thomas Andresen for den informative og ikke minst tankevekkende artikkelserien som omhandlet det kriminaltekniske arbeidet i forbindelse med 22.7.2011.

Til slutt vil jeg takke dere alle for i år, og ønske dere en riktig God Jul og et godt Nytt År!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Kjære medlem! Vi i styret er for tiden travelt opptatt med å lage en fantastisk konferanse. Onsdag 12. og torsdag 13. april braker det løs på Scandic Oslo Airport. I denne utgaven av Bevis ligger det en invitasjon som jeg håper alle politidistriktene ser på. Etter lange år med koronarestriksjoner og nettbaserte konferanser er det endelig mulighet til å møtes igjen! Det at vi kriminalteknikere kan samles fysisk og ha to dager med faglig relevant og viktig informasjon, skape kontakter og lære av erfaringer er etter min mening utrolig viktig for utøvelsen av vårt fagfelt.

Digitale tiltak og konferanser kan være greit å bruke til korte møter, men er ikke veldig godt egnet for lange konferanser. Sitter jeg på kontoret og følger med på Teams, tar jeg den telefonen som ringer. Kanskje jeg svarer på en mail eller to også når jeg ikke syns det som foreleses om har like stor betydning for meg. Jeg får heller ikke snakket med kollegaer fra andre distrikter om temaene i pausene.

Vi har sendt ut en god del invitasjoner til spennende foredragsholdere fra både inn- og utland. Temaene vi kommer inn på berører de fleste av oss i vårt daglige yrke. Programmet er ikke spikret ennå, men fullstendig program kommer i Bevis 1/23.

I mellomtiden- snakk med din leder og forsøk å få avklart om man kan få reise på konferansen. Påmeldingsfristen er 1.2.2023.

Styret har siden sist undersøkt litt opp mot Rolleforståelsesutvalget og deres arbeid. Utvalget skulle egentlig komme med sin rapport i oktober 2022, men har fått utsatt dette til januar 2023. Deres mandat står på deres nettsider «rolleforstaelseutvalget.no». Det står der at bakgrunnen er å «…vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF». Under avsnittet om avgrensning står det «Utvalget avgrenser sitt arbeid mot granskningen som er igangsatt av riksadvokaten når det gjelder politiets ransakningspraksis i narkotikasaker». Samtidig er det lagt inn elementer som kanskje kan peke på andre også, for eksempel «Denne saken inneholder flere ulike aspekter. Mandatet er derfor formulert relativt vidt slik at utvalget har handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er av interesse». Det blir svært spennende å se hva de mener er av interesse. Og ikke minst, dersom de kommer med kritikk som omhandler rolleblanding, vil dette ha noe å si for andre, frivillige interesseorganisasjoner som oss, Politiets kriminalitetsforebyggende Forum og Norsk politihundelag? Vil POD eller andre sette opp skott mellom vårt dugnadsarbeid for fagfeltet og det som etaten gjør?

Det blir spennende å se. I beste fall ser man viktigheten av arbeidet vårt for fagfeltet og lar oss fortsette som før. I verste fall blir vi trolig nødt til å legge ned virksomheten vår. Det ville i så fall være en svart dag for kriminalteknikken her til lands.

Jeg er forsiktig optimist og ser frem til å treffe alle dere, gode kollegaer, på KTF-konferanser i mange år fremover. På gjensyn!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 3 – 2022 kan du lese om:

– «10th European Meeting on Forensic Archaeology»
– Rolleblandinger og slike ting
– 40-års jubileum for Kriminalteknisk seksjon
– En liten brukeranmeldelse
– Avdekking av nedsnødde spor ved bruk av løvblåser
– NDF ­Ulykkeskommisjon
– Kriminalteknikere på Utøya
– En kronglete vei
Frist for innsendelse av artikler til nr. 1 – 2023 er 3. februar.