Nummer 2 – 2022

For Egen regning

§ 2 Formål
KTF har som formål: a. å heve kunnskapsnivået innen disiplinen kriminalteknikk, samt utveksling av erfaringer innen faget, ­nasjonalt og internasjonalt.

Når du leser dette nummeret av Bevis så ser du snart at denne delen av formålsparagrafet til Kriminal­teknisk Forum er oppfylt med god margin denne gang.

Dersom alt går som KTF håper vil dette «løpet» fortsette på landskonferansen neste år.

I mellomtiden håper jeg at mange av dere vil dele ­erfaringer i form av artikler i neste nummer av ­fagbladet vårt.

Ha en riktig god (pandemifri) sommer!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Kjære medlem! Den 21. april ble det avholdt årsmøte i KTF. Jeg vil begynne med å takke for tilliten meg vist da jeg på nytt ble valgt til leder. Takk til de øvrige i det nyvalgte styret også, som stiller opp for faget!

Tidligere år har årsmøtet blitt holdt enten i forbindelse med KTF-konferanse eller i forlengelse av et medlems­møte i ett av distriktene. De siste par årene er det blitt holdt digitalt på Teams som følge av restriksjoner forbundet med Covid 19. På møtet i 2021 ble det spilt inn at årsmøtet burde bli holdt utenfor ordinær arbeidstid, siden det har blitt et økt fokus på skillet mellom frivillig arbeid og politiarbeid. Derfor ble møtet holdt kl. 18:00. Det var et heller labert oppmøte, for å si det mildt. Jeg har forståelse av at folk har nok å ta seg til på fritiden og klandrer ikke noen for dette. Samtidig syns jeg dette understreker poenget med at vi er i KTF som en forlengelse av vårt yrke, og ikke fordi dette er noe vi drar stor nytte av på fritiden.

På årsmøtet ble det vedtatt at nytt æresmedlem i KTF er tidligere leder, Hans Barane. Gratulerer! Han fikk prisen for hans lange tjeneste i faget og spesielt for hans arbeid med tanke på HMS i brannsaker.

Med bakgrunn i at KTF-konferansen i 2022 ble avlyst, satser styret på å planlegge og gjennomføre konferanse 12.-13.4.23 på Scandic Oslo Airport Hotel. Det eksterne utvalget fra Justis- og beredskapsdepartementet som skal se på evt rolleblanding mellom politi og frivillige organisasjoners arbeid vil bli avgjørende for hvorvidt det er ­mulig å gjennomføre konferansen. Dersom konferansen blir gjennomførbar, vil det bli satt en påmeldingsfrist i ­løpet av februar 2023. Styret vil i løpet av denne valg­perioden jobbe med innholdet til konferansen. Vi håper og tror at også Kripos og PHS vil stille med faglig innhold.

I skrivende stund drar nestleder Thomas og jeg til Stockholm for å være med på EAFS-konferansen. Dette er en konferanse hvor forensisk personell fra politiet, laboratorier, bioingeniører etc fra hele Europa deltar. I dette nummeret av Bevis vil du se flere referater fra denne konferansen. Vi tror og håper at dette er nyttig informasjon som flere vil kunne gjøre nytte av i det praktiske arbeidet vi har.

Jeg vil også benytte anledningen til å skryte litt av OÅO-samlingene som Kripos har arrangert i Stavern det siste halvåret. Fokuset denne gangen har vært på identifisering -Disaster Victim Identification (DVI) – blant annet med utfylling av Recovery booklet og PM-skjema, praktiske øvelser og undervisning. Det er etter min mening et godt tiltak at disse øvelsene gjennomføres på denne måten. Ikke alle teknikere er med på ID-saker/obduksjoner, i alle fall ikke jevnlig. Blandingen av teknikere med ulik bakgrunn og erfaring er bra både med tanke på læring, erfaringsutveksling og nettverksbygging. KTF håper at Kripos vil fortsette med disse samlingene fremover.

Jeg håper at du, kjære medlem, får nytte og glede av å lese Bevis og ønsker deg en riktig god sommerferie når den tid kommer!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 2 – 2022 kan du lese om:

– The FreeRef-1 system
– Workshop – Crime Scene ­Investigation: where to from here?
– Fire på EAFS- konferansen 2022
– Forsegling av diffusjonstette poser
– Virksomheten fra 2021 til 2022
– Virksomhetsplan fra ­2022 – 2023
– Nytt æresmedlem i KTF
– Referat fra årsmøtet i KTF
– Du ser det ikke før du tror det
– En kriminaltekniker som undersøkte ­gården til Breivik etter 22.7.
– EAFS

Frist for innsendelse av artikler til nr. 3 er 7. oktober.