Nummer 1 – 2023

For Egen regning

Endelig
Endelig kan landets kriminalteknikere samles til konferanse igjen. Jeg vet at dette har vært et savn i fagmiljøet. Det er snart tid igjen for faglig påfyll og nyttige og spennende samtaler mellom kriminalteknikere.

Kjeld Hendrik har skrevet mye om dette i sin leder på side 5. Det er også mye informasjon om konferansen fra side 15 og utover.

Hvem er vi? Dette er tittelen på en ny artikkelserie i Bevis. Her er det meningen at alle landets kriminaltekniske avdelinger skal få presentere seg. Først ut er Innlandet. Artikkelen finner du på side 22.

Vi sees på konferansen i april.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Da nærmer det seg april og årets store høydepunkt for meg og mange andre kriminaltek­nikere, nemlig KTF-konferansen! Onsdag 12. april braker det løs fra klokken 09.00 med regi­strering og foredrag fra klokken 10.00 til 17.30, fulgt av årsmøte og festmiddag! Torsdag 13. april fortsetter vi fra klokken 08.30 til 16.00. Programmet er fullpakket med gode og aktuelle tema, med bidrag fra flere distrikter, Kripos, OUS, PHS, POD, PFT, danske, svenske og nederlandske kollegaer. Jeg kan love dere en godt planlagt og interessant konferanse med mange gode kollegaer. I skrivende stund er det rundt 130 påmeldte!

Tusen takk til distrikter, særorgan og eksterne samarbeidspartnere som har meldt på personell til årets konferanse. Jeg har fått forståelse av at det er flere av våre medlemmer som ikke får lov til å delta på årets konferanse i egen arbeidstid -av forskjellige årsaker- men som tar seg fri og betaler for dette av egen lomme. Jeg vil bare si at dette rører meg og viser til den glød og engasjement våre medlemmer har for faget. En ekstra takk til dere som det gjelder!

Jeg har i tidligere ledere skrevet litt om mine bekymringer ovenfor Rolleforståelsesutvalget og deres arbeid opp mot NNPF og hva det eventuelt ville få av ringvirkninger for oss. Rapporten ­peker blant annet på visse prinsipielle forhold. Det ene er at opplæring i politipraksis bør skje i regi av politiet og ikke av noen overivrige sjeler i en privat forening. I Norge er det Kripos som har fagansvaret for vårt fagområde, og det er bra at de har det. Vi er ikke et alternativ til Kripos sin fagforvaltning. Vi er et tillegg. Det er det samme med konferansene. Kripos arrangerte i fjor og vil også i år arrangere en digital konferanse. Vi er heller ikke her et alternativ, men et TILLEGG!

Politidirektør Benedicte Bjørnland uttalte til NTB den 11.1.23 at politifaglig kompetanse er det politiet selv som skal sørge for. Utdannelsen skjer gjennom studier på PHS. KTF driver ikke utdanning, men er en viktig fagformidler.

Metodikken i kriminalteknikk er ikke belagt med hemmeligheter underlagt taushetsplikt. Det er ingen underliggende, skjult strategi. Jeg mener sterkt at det at vi kan vise til av vitenskapelig forskning og praktisk utøvelse av fagfeltet skal være synlig. Dette er den beste måten å kunne vise til at de resultater vår jobb fremskaffer ikke er obskure, men at de kan dokumenteres i størst mulig grad. Det betyr at dersom vi opplever at fagfeltet vårt ikke blir godt nok ivaretatt, så kan vi som en interesseorganisasjon peke på de feil og mangler som vi mener må utbedres. Som teknikere rundt om i landet besitter vi en kompetanse og erfaringsbase som vil være svært verdifull for fagforvalter å kunne benytte seg av. I KTF har vi også anledning til å få tak i foredragsholdere fra utlandet med ny og nyttig (vitenskapelig) kunnskap. Erfaringer deles her både gjennom foredrag og gjennom samtaler deltakerne imellom.

De aller fleste medlemmene i KTF er ansatte i politiet. Sam­tidig er det viktig å påpeke at når vi representerer KTF, så gjør vi kun det, vi representerer ikke politiet. Ordet «politi» er ikke en del av navnet vårt i foreningen. Det er heller ikke noe krav om at man må være politi eller medlem i KTF for å kunne delta på vårt mest profilerte kompetansehevende tiltak, nemlig KTF-konferansen. Et abonnement på Bevis er heller ikke avhengig av at man jobber i politiet.

Et annet moment rollefor­ståelsesutvalget pekte på var at POD burde sørge for at forvaltningen av penger etterlever økonomiregelverket. KTF har ikke mottatt økonomisk tilskudd fra POD siden 2018. På årets konferanse har vi satt ­prisen så lavt vi kunne uten å skakkjøre vår egen økonomi. Det gjør at det er svært rimelig for politidistriktene å kunne sende personell til konferansen. Vi er så heldige å få økonomisk støtte fra Finans Norge Forsikringsdrift (FNF), noe som har gjort det mulig med så lav deltakeravgift. Den økonomiske støtten er gitt for å fremme ­kriminalteknikken og har ingen annen underliggende agenda.

Alt i alt vil jeg tørre å påstå at Rolleforståelsesutvalgets ­anbefalinger til POD/politiet ikke har den store relevansen for KTF. Samtidig er det tiltak vi vil gjøre for å vise skillene mellom politiet og KTF større. All kontakt med oss vil i fremtiden være på ktf@bevis.no ­eller på post@bevis.no (innhold til «Bevis»), eller på det aktu­elle styremedlemmets telefon. Informasjon til medlemmene vil gå til den epostadressen de står registrert med.

Jeg vil også minne alle på årsmøtet, som avholdes like ­etter konferansens første dag, onsdag 12. april kl. 17.30. Har du momenter du vil ta opp, gi oss en lyd. Se også innkallingen i dette nummeret av Bevis.

PS: Fristen for påmelding til KTF-konferansen gikk ut 1. ­februar. Dersom du plutselig har muligheten for å kunne ­delta, kan det fremdeles være mulig å melde seg til konferansen på ktf@bevis.no. Dersom du også ønsker overnatting må du selv kontakte hotellet for å skaffe rom, da vi ikke kan ­garantere at det er flere ledige rom tilgjengelige.

Da gjenstår det bare for meg å si: Hjertelig velkommen til KTF-konferansen 12.-13. april. Vi i styret kan love deg to ­givende dager!

Vi sees!
Mvh Kjeld Stolt styreleder i KTF

I Bevis nr. 1 – 2023 kan du lese om:

– Avskjedssøknad
– Hei Walter
– Hvem er vi?
– Fingeravtrykk på hud
– Manuelle rutiner
– Mellom fortid og framtid
– Kriminalteknisk Landskonferane
– Konferanseprogram
– Meny middag 12. april
– Kvalitetsstyringssystemer for kriminaltekniske undersøkelser på åsted
– Rundevinnerne i fotokonkurransen
– Innkalling til årsmøte
Frist for innsendelse til artikler til nr. 2 – 2023 er 19. mai.