Nummer 2 – 2023

For egen regning

Framover
Som dere alle kjenner til så har det vært ganske «turbulent» omkring frivillige organisasjoner som er linket il Politiet. Nå kan det se ut som ting begynner å falle på plass, og det er tid for å se framover.

Det gjør iallefall Kriminalteknisk Forum. Årets kriminaltekniske landskonferanse er avholdt, og tilbakemeldingene er svært positive. Styret har allerede besluttet å arrangere en ny landskonferanse i 2025. Dato og sted er bestemt. Se side 28.

Når det gjelder utgivelsen av Bevis, så har styret nettopp tegnet en ny to-års kontrakt med Norske Publikasjoner AS. Det betyr at KTF har økonomi til å gi ut bladet i allefall to år til.

Da håper vi at du som medlem vil hjelpe oss å fylle bladet med bilder og artikler.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Da var årets faglige høydepunkt for mange av oss, KTF-konferansen, over. To dager fullpakket med -etter styret sitt syn i alle fall- relevant, interessant og nyttig informasjon. I tillegg kommer det sosial-faglige utbyttet ved erfaringsutvekslinger, nettverksbygging og sosialt samvær med gode kollegaer.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle politidistrikter og særorgan som valgte å sende folk til konferansen. I en tid med budsjettkutt og presset mannskapssituasjon er det ikke en selvfølge at en konferanse som vår blir prioritert. Jeg vil også rette en takk til Finans Norge Forsikringsdrift, som gjorde det mulig for oss å holde pris for konferansedeltakelse på et så lavt nivå som mulig. En spesiell takk også til dere som holdt foredrag og innlegg, jeg er imponert over dere alle sammen!

Det har kommet noen spørsmål fra enkelte av våre medlemmer som ikke fikk reise på konferansen. Det har blitt spurt om det var mulig å streame konferansen. Selv om jeg har stor forståelse for at ikke alle kan komme på konferansene, så er det ønskelig å få med seg foredragene. Det er flere sider av svaret her. Dersom man velger å kjøre et parallelt digitalt løp, så krever det en del utstyr og arrangement som vi ikke besitter. Det vil kreve mer jobb fra oss i styret. I tillegg risikerer vi at flere velger å ikke sende folk til konferansen siden man kan se den digitalt. Da mister man noe av poenget med konferansen. Som et lite plaster på såret har vi skrevet en del referater fra foredragene som publiseres her i Bevis.

Det ble også avholdt årsmøte i KTF etter endt første dag på konferansen. Der ble både regnskap, budsjett, årsberetning og årsplan godkjent. Et nytt styre ble valgt, med undertegnede fremdeles sittende som leder. Takk til dere som stiller opp i styret, i redaksjonskomiteen og som revisorer. Uten dere går det ikke an å drifte KTF!

Takk til dere som gikk ut av styret også. Dere har gjort en god innsats og vil bli savnet. Jeg håper at jeg ser dere snarlig igjen!

Under årsmøtet ble det stilt spørsmål om man burde se på vedtektene til KTF for å modernisere disse med tanke på de siste års utfordringer opp mot rolleforståelsesutvalgets rapport. Dette er noe av det vi skal jobbe med frem mot neste årsmøte. Vi vil også se på mulighetene til å gjennomføre webinarer, slik som vår søsterforening i Sverige gjør.

Jeg vil gjerne utfordre dere alle med å bidra inn i foreningen med artikler og/eller bilder til Bevis. Terskelen er ikke høy. Har du en sak du mener kan passe i bladet, kom med den! Styret håper også at våre medlemmer er flinke til å nevne KTF for passende potensielle nye medlemmer. Vi er avhengige av din hjelp! Våren er endelig kommet, og sommeren følger raskt på. Jeg håper du får en fin ferie og får ladet batteriene i en jobb som krever at vi er påskrudd!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 2 – 2023 kan du lese om:

– Hvem er vi?
– Profilen: Thomas Andresen
– Nytt og nyttig fra PFT
– Scanning med iPhone/LiDAR
– Referater fra foredragene på landskonferansen
– Referat fra «Pinnesaken»
– 5 på konferansen
– To vinnere av Kjell Carlssons Innovasjonspris
– Sammenlagt vinner av fotokonkurransen
– Virksomheten fra årsmøtet 2022 fram til årsmøtet 2023
– Referat fra årsmøtet i KTF 2023
– Virksomhetsplan kommende periode (april 2023 – april 2024
– Forfatterveiledning for tidsskriftet BEVIS
Frist for innsendelse av artikler til nr. 3 – 2023 er 6. oktober