Nummer 4 – 2019

For egen regning

Veien videre
Veien videre er tittelen på neste års kriminaltekniske landskonferanse. Ja, hvor går så veien videre? Når det gjelder kriminaltenikken så vil dere få noen svar når dere leser Profilen av Geir Hansen i dette nummeret av Bevis. Geir er nasjonal fagleder for kriminalteknikk. Han er optimist, og det er jeg også.

Vi vet alle at det ikke står like bra til overalt i landet, men da kan det jo bare gå en vei, nemlig oppover.

På landskonferansen vil dere helt sikkert få flere svar. I tillegg kan dere få luftet meningene deres med kollegaer fra hele landet. Dette er en viktig arena for alle kriminalteknikere, uansett «fartstid» og erfaring.

Veien videre for Bevis er litt mer usikker. KTF har klart å gi ut dette fagbladet i 30 år, men nå sliter vi økonomisk. For å få ting til å «gå rundt» trenger vi annonseinntekter. Når dere leser lederen til Kjeld vil dere se at også der er vi optimister.

Tenk positivt, og ha en riktig God Jul og et godt kriminalteknisk Nytt År!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem!
Dette er det andre nummeret av Bevis vi har klart å gi ut på egen hånd. Det ligger mye arbeid bak å få ut bladet, da det fremdeles er ukjent terreng for oss. Kostnadene med å gi ut bladet er ganske store, og siden vi har begrenset med annonsører, så tærer det voldsomt på midlene vi har til rådighet.

Vi har nå klart å få ordnet med en avtale hvor et eksternt byrå (Høyfjell Consulting) forsøker å bistå oss med innsalg av annonser, slik at bladet kan driftes videre. Det blir spennende å se om dette kan fungere. I tillegg er vi i sluttfasen på en avtale med Finans Norge, som jeg skrev om i forrige leder. Dette vil forhåpentligvis gi oss den kapitalen vi trenger for å holde Bevis flytende.

Siden forrige nummer kom ut har vi hatt to styremøter. Her har veien videre blitt staket ut. Vi har store utfordringer, men som min bestemor pleide å si det «Det SKAL være vanskelig. Når mine barn møter motgang gratulerer jeg dem!»

Neste års store begivenhet- KTF-konferansen arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen tirsdag 24. til onsdag 25. mars. Som dere ser er det redusert fra tre til to dager. Det er flere årsaker til dette, men vi kan love at det blir en nyttig og interessant konferanse med med gode faglige samtaler innimellom foredragene. Kripos kommer til å legge sin årlige fagoppdatering inn som en del av konferansen, og det er vi veldig glade for. Det er utrolig viktig at flest mulig av våre medlemmer får anledning til å komme på konferansen. Gå i lederne der hjemme og press på for å få mulighet til å delta.

Årsmøtet for KTF blir arrangert tirsdag 24.3.2020, rett etter første dag på konferansen.

Medlemskontingenten for 2020 (300 kr) blir sendt ut i begynnelsen av januar. Det er viktig at man betaler så raskt som mulig, slik at vi slipper å bruke mye unødig tid på å purre på betalingen. Jeg kan jo nevne at medlemmer betaler kr. 4000,- for KTF-konferansen, mens ikke-medlemmer må ut med kr. 5000,-. Prisen inkluderer mat, overnatting og konferanse!

Så da er det bare å ønske dere en riktig god senhøst og en fredelig førjulstid!

Mvh Kjeld

 

I Bevis nr. 4 – 2019 kan du lese om:

– Med drone under vann
– Et lite hjertesukk fra medlemsforvalter og posten
– Vinnerbildet
– Norsk Narkotikapoliti Forenings Landskonferanse 2019
– Gjør flere like forsøk
– «Veien videre»
– Kriminalteknisk Landskonferanse 2020
– DNA-lab i Nord-Norge
– Forventning av funn etter legeundersøkelse i en voldtektssak
– Legen anbefaler
– Trine Frantzen – utradisjonelt søk
– Profilen: Feir Hansen
– Fagdag med fokus på psykisk helse
– Åstedssekker i Trøndelag
Frist for innsendelse av artikler til nr. 2 – 2020 er 14. februar.