Nummer 1 – 2020

For egen regning

Spennende saker!
Denne utgaven av Bevis inneholder blandt annet mange nyttige tips om sikring av spor. Her er tips fra fingeravtrykksseksjonen på Kripos, og ikke minst fra vår svenske venn Kjell Carlsson.

Du kan også lese om to oppklarte kriminalsaker. Dette er både spennende og lærerik lesing. På side 9 kan du lese om brannen i Selje Hotell – som er «Historia om dei kurdiske brørne som tende på sitt eige hotell».

På side 19 kan du lese om «Mannen som falt». Hoppet han eller dyttet noen han over rekkverket i 7. etasje?

Begge disse sakene er fra Vest politidistrikt. Skjer det ikke noe særlig i andre distrikt? Det vet vi jo at det gjør. Hvorfor ikke dele erfaringer med leserne av Bevis?

Jeg tillater meg derfor å sende en spesiell oppfordring til to distrikt, nemlig Agder og Sør-Vest.

Det er svært lenge siden vi har hørt/lest noe fra disse.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem!
Da er ventetiden snart over…..KTF-konferansen nærmer seg med stormskritt. Forberedelsene til årets konferanse har vært annerledes enn tidligere år. Ett usikkerhetsmoment var fagforvalter Kripos sine planer og ønsker om egen konferanse. Her ble det etter hvert enighet om at KTF arrangerer og at Kripos bidrar med faglig innhold. Det andre usikkerhetsmomentet var det rent økonomiske. Ettersom vi tidligere år har fått støtte av POD, var det usikkert om vi kunne arrangere i det hele tatt. Reklameinntektene fra Bevis er også svært redusert og dette bygget opp under uroen i så måte. Vi var derfor tvunget til å redusere konferansens varighet med en dag. Samtidig førte kanskje dette til at distriktene lettere kunne sende folk, da det bare var snakk om én overnatting.

Det gledelige faktum er at det i skrivende stund er over 150 påmeldte på full pakke i tillegg til over 40 personer på dagpakker! Jeg er veldig takknemlig overfor både PHS, Kripos, politi­distriktene og alle eksterne som ser nytten i å sende medarbeidere i en hektisk hverdag på ­konferansen.

Det er så utrolig godt å vite at vi kan samles i et faglig forum for å lære, utveksle erfaringer, se på nytt utstyr og få de kriminaltekniske batteriene fylt opp. Vi har stått på for å finne temaer som kan gi deg økt forståelse for fagfeltet, pirre interessen for faget og kanskje gi noen aha-opplevelser.

 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de som stiller med stand på konferansen. Her kan man finne mye forskjellig utstyr og plukke opp gode råd og tips som kan gjøre ­arbeidshverdagen lettere.

Noe av poenget med KTF-konferansen er å knytte forbindelser til kollegaer fra ulike steder i landet. Det sosiale aspektet skal ikke undervurderes i så måte. Det er kanskje lettere å be ­Kripos om råd og hjelp når du kjenner noen som jobber der. Kanskje en kollega et annet sted i landet har jobbet på en lignende sak som du står oppe i og har gode råd og innspill?

Uansett hvilken del av landet, etaten eller samarbeidspartner du kommer fra, hjertelig velkommen til landskonferansen på Quality Airport ­Hotel Gardermoen den 24.-25. mars. Jeg gleder meg til å se dere alle sammen!

Kjeld

 

I Bevis nr. 1 – 2020 kan du lese om:

– Pizzabranner må forebygges
– Brannen i Selje Hotell
– «Veien videre» Kriminalteknisk ­Landskonferanse 2020
– Er det mulig å se ned i bakken?
– Påminnelse fra fingeravtrykk. seksjonen
– Mannen som falt
– Fagprøven
– Hvem skal etterforske branner i Norge?
– KTFs stipendordning
– Åstedsbil – Møre og Romsdal politidistrikt
– Några kriminaltekniska idéer
– Nye kriminalsøkshunder
– Plan for utgivelse av BEVIS 2020
Frist for innsendelse av artikler til nr. 2 – 2020 er 8. mai.