Nummer 3 – 2019

For Egen regning

Hva med distriktene?
I dette nummeret kan du lese mange interessante og og nyttige artikler om bla annet Brannetterforskningsseminaret til sjøs. Dette var det 20. i rekken, og hadde mange spennende foredrag.

Videre kan du lese om fotodokumentasjon med drone. Dette er et nyttig verktøy som sikkert flere vil ta i bruk etter hvert.

Jeg vil også nevne artikkelen som omhandler sporsikring i vann. Her er det mange tips å ta med seg.

Til slutt vil jeg nevne profilen med Ruth Solfrid Hårklau Fløystad. Hun er en meget fargerik person, så her har leserne virkelig noe å se fram til.

Dette er bare noe av det dere finner i dette nummert av BEVIS. I neste nummer kommer det kanskje en liten artikkel fra nettopp deg?

De fleste artiklene kommer fra noen få av de største distriktene. Er du ansatt i et litt mindre distrikt så ønsker vi å høre om hvordan det er hos nettopp deg.

Jeg er sikker på at det er mange ting nettopp du kan dele med oss andre.

Tor Egil Matre
Redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlemmer!
Sommeren 2019 skriver seg snart inn i historien. Jeg håper alle har fått ladet batteriene og hatt det kjekt i ferien.

Det er en svært spennende og krevende tid for KTF. Det har vært mye aktivitet rundt utgivelsen av dette nummeret av Bevis. Jeg vil gjerne ­benytte anledningen til å takke Bjørn Enoksen og redaktør Tor Egil for ekstraordinær innsats her. Det er et historisk nummer du nå leser i, da vi utgir det selv uten hjelp fra et publikasjons­forlag. Om dette er måten å gjøre det på fremover må vi evaluere, men vi mener at det å gi ut bladet i papirformat er viktig. Det er en utfordring å få finansieringen på plass med tanke på utgivelsene. Vi forsøker å få tak i noen som kan hjelpe til med annonsesalg. Dersom dette er noe for en av dere som leser dette, så ta kontakt med oss!

Ellers er det stor aktivitet rundt det å få til en KTF-konferanse neste år. Vi har reservert hotell og har rammene av innhold delvis klart. Som jeg skrev i forrige leder så er vi avhengige av å ha med oss Kripos på laget og at vi kan finansiere det uten økonomisk støtte fra POD. Det blir en utfordring. En annen utfordring er distriktenes vilje til å sende deltakere til konferansen. Jeg vil oppfordre hver enkelt av dere til å fremsnakke viktigheten av deltakelse på et slikt arrangement til ledelsen i distriktene.

Styret i KTF skal avholde styremøte den 28.-29. august. På dette møtet vil vi forhåpentligvis finne noen smarte løsninger på veivalg fremover. Vi har også dialog med både Kripos og POD om den videre veien med muligheter og ­begrensninger. I tillegg kan det se ut til at vi har fått finansiert deler av driften gjennom noe ­annonsesalg og støtte fra Finans Norge. Dette ­arbeidet tar mye tid og ressurser, men er helt ­avgjørende for at vi skal kunne fortsette det ­viktige arbeidet vi gjør for faget kriminalteknikk.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å hilse til tidligere leder over 8 år, Knut Rykhus, som snart går av med pensjon. Takk for den viktige jobben du har gjort for fagfeltet Knut, og nyt ­tilværelsen som pensjonist!

Mvh Kjeld

 

I Bevis nr. 3 – 2019 kan du lese om:

– 20 år med brannetterforskningsseminar til sjøs
– Brannetterforsknings seminar til sjøs – BTS
– Forfatterveiledning for BEVIS
– Fotodokumentasjon med drone
– Åstedssekker i patrulje bilene i Troms politidistrikt
– «Do more – with less»
– Vinnerbildet
– Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorar
– Profilen: Ruth Solfrid Hårklau Fløystad
– Kriminalteknikk i vann
– Kriminalteknisk fagdag i Tromsø
– Fotokonkurranse
Frist for innsendelse av artikler til nr. 4 – 2019 er 1 november 2019