Nummer 4 – 2018

For egen regning

Er vi i mål?
Vi er i ferd med å avslutte det som må betegnes som et godt år for fagfeltet kriminalteknikk. Etter tilbakemeldingene å dømme har vi avholdt den beste (og best besøkte) Kriminaltekniske Landskonferansen noensinne.

Kripos har fått forvaltnings og utviklingsansvaret for straffesaksområdet, og den meget erfarne kriminalteknikeren Geir Hansen har fått stillingen som fagforvalter for kriminalteknikken (se side 17).

Betyr dette at KTF er i mål som organisasjon? Selv om KTF har kjempet og oppnådd mye for faget gjennom 35 år, så er det fortsatt mye å ta tak i.

Jeg vil denne gang spesielt nevne KTFs formålsparagraf punkt b: KTF har som formål å framme forståelse i etaten for kriminalteknikk.

Her har vi nok et stykke igjen rundt omkring i distriktene.

Da gjenstår det bare å si takk for i år, og ønske dere alle en riktig God Jul og et godt Nytt År!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Kjære medlem
Da er tiden kommet til siste nummeret av Bevis for 2018.

Vi går inn i et nytt år der det ligger an til en del forandringer som kan påvirke KTF.

På siste styremøte fikk vi orientering om at Kripos er inne i en prosess med å etablere ­nasjonale faggruppeledere innen flere fagfelt, deriblant kriminalteknikk. I den forbindelse vil jeg gratulere Geir Hansen med stillingen. Det er ekstra hyggelig at han er styremedlem i KTF. Jeg er sikker på at nyordningen med nasjonal faggruppeleder vil bli en suksess. Jeg vet at Geir er en kapasitet som på den ene siden er en flott ­ambassadør for Kripos ut mot politidistriktene, og på den andre siden en god inspirator i møte med den enkelte kriminaltekniker.

På siste landskonferansen skisserte Kripos sine tanker for kompetansehevingen innen faget. Det ble luftet muligheten for at det vil bli årlige samlinger i regi av Kripos. Dette ser det nå ut for blir en realitet. Min første reaksjon som leder var at nå blir det vanskelig å drive arbeidet i KTF.

Den planlagt utvidede frekvensen av ­samlinger i regi av Kripos kan påvirke oss ­negativt både økonomisk og praktisk. Her ligger det en del utfordringer.

Heldigvis har jeg gode styremedlemmer rundt meg som satte informasjonen om nyordningen inn i et større perspektiv. Ordningen er faktisk et resultat av blant annet KTF sitt arbeid over mange tiår. Det er KTF som har fremmet faget og vi har hold det på dagsorden. Så pass ubeskjedne skal vi være at vi med stolthet kan hevde at vi har lykkes i dette arbeidet.

Utfordringen til KTF blir nå å finne vår plass i det nye landskapet slik at vi kan fortsette å være en pådriver for faget. Jeg håper og tror at politi og påtalemyndighet helt til topps ser verdien av det arbeidet vi gjør og at vi fortsatt kan se lyst på fremtiden.

På vegne av KTF ønsker jeg hver enkelt av dere God Jul og Godt Nytt År.

Hans Barane
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 4 – 2028 kan du lese om:

• Infrarød belysning og fotografering
• 360º foto på åsted
• Geir Hansen, Fagforvalter Kriminalteknikk
• Kapasitetsvurdering av etterforskningsområdet
• Boklansering og bokbad på Kripos
• Det gjelder å holde orden i kvalitetshuset
• Profilen: Audun Kolstad
• Kriminalteknisk etterforskning av blodspor
• Brannetterforskning i praksis
• Blodstain Pattern Analysis

Frist for innsendelse av artikler til nr. 1 – 2019 er 22. februar.