Nummer 3 – 2018

For egen regning

OÅO – et fint supplement til Landskonferansen
Det skrives side opp og side ned i pressen om hvor dårlig det står til med nærpolitireformen som norsk politi er i ferd med å gjennomføre. Til tider blir det nok lett å miste fokus på det som er positivt med denne reformen.

For mye må utvilsomt være til gagn for norsk politi. At det nå skal bli Obligatorisk Årlig Opplæring av etterforskere, og ikke minst etterforskningsledere synes svært positivt. At etterforskingsledere også Må lære endel om kriminalteknikk må vi jo alle hilse velkommen. Les artikkelen fra Geir Hansen på side 12. Her er mye å glede seg over.

Kriminalteknikk er et spennende fagfelt, og jeg føler meg prioritert som har fått jobbe med dette fagfeltet i mange år. Husk at ting kommer ikke alltid av seg selv. Ta egne initiativ, og tenk positivt. Her kan vi alle lære av «Profilen» i denne utgaven av Bevis. Les profilen av Kjeld Hendrik på side 26, og la deg inspirere.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Vel overstått sommerferie
I en hektisk hverdag er det lett å få følelsen av at en skyfler saker unna uten at det gis anledning til å gå i dybden. Dette kan oppleves som frustrerende for alle. De fleste har et ønske om å levere best mulig resultat. Når arbeidsmengden ikke står i forhold til det en makter å gjøre, er det lett å resignere.

I min nye tilværelse utenfor politiet har jeg fått gleden av å møte gode kolleger på deres arbeidsplasser rundt om i hele landet. Det er ikke tvil om at utfordringene står i kø. En utfordring jeg ser, er at distriktene er så store at det er urealistisk å sette av nok tid til åstedsundersøkelser som burde gått over flere dager. Det er rett og slett for få kriminalteknikere til å gjøre alt som kreves. Resultatet er at åstedsted blir frigitt uten kriminaltekniske undersøkelser. Sakene står dermed i fare for å bli uoppklarte.

Som jeg innledet med, ikke la resignasjonen få overtaket. Ta utfordringene, gå inn i kompliserte åsted og forsøk å bryte egne barrierer. Tør å komme til et punkt der du kanskje må gi opp. Om årsakssammenhengene ikke ble avdekket akkurat denne gangen, vil du likevel dra med deg masse god lærdom og kompetanse. I andre enden er politiet faktisk avhengig av at du er kunnskapssøkende.

Sakene lever lenge, og de kan ende på en eller annens bord etter år i glemsel. Da er det greit å vite med seg selv at det ble gjort hederlige forsøk den gangen en hadde saksansvaret.

Det er lett å avfeie det jeg har skrevet her med at det er forskjell på den ideelle- og den virkelige verden. Nei, det er ikke det. Ta en kikk på de ­alvorlige sakene som blir gjenopptatt nå for ­tiden. Det skrives bøker, lages pod-cast og TV-serier. Hovedbudskapet er at jobbene ikke ble godt nok gjort opp gjennom årene. Det finnes også vilje til å antyde skjulte motiv fra politiets side. Det blir raskt til sannheter. Få bryr seg om at det ikke var kapasitet, kunnskap eller tekno­logi den gangen sakene var ferske. Både innad i etaten og utenfra er det kun det som kommer frem i nuet som vektlegges i særlig grad. Det er lett å være klok i ettertid når avstanden til sakens kjerne er stor nok. Faglig solide kollegaer og ­familiene rundt dem er dessverre påført uoppret­telige traumer når etterpåklokskap forveksles med vitenskap.

Hans Barane
leder i KTF

 

I Bevis nr. 3 – 2018 kan du lese om:

• Kontingent – det er ikke gjort i en fei!
• Minikonferanse i Sverige
• OÅO: Kriminalteknikk- muligheter og begrensning
• Kriminalteknisk Landskonferanse 2018. Del 2
• Arkeologi i politiets tjeneste
• Profilen: Kjeld Hendrik Helland-Hansen
• Lek med ilden gir god læring
• Identifisering av døde
• Kriminalteknikk i militærpolitiet
Frist for indsendelse av artikler til nr. 4 – 2018 er 9. november.