Nummer 1 – 2019

For egen regning

Søk stipend!
Kriminalteknisk Forum kan hvert år dele ut inntil kr. 20.000,- til medlemmer som ønsker å gjennomføre kompetansehevende tiltak innenfor faget kriminal­teknikk.

Profilen i dette nummeret, Sølvi M. Harjo, gjorde nettopp dette da hun ønsket å delta på en brannetterforsknings- konferanse i Leeds i England. Du kan lese mer om denne konferansen på side 7 i dette nummeret av Bevis.

Dessverre er det alt for få av medlemmene som søker om slike midler. Det kan vel neppe være fordi medlemmene ikke har behov for mer kompetanse? Jeg oppfordrer dere alle til å lese retningslinjene for slike stipend som finnes på www.bevis.no/VEDTEKTER/STIPENDORDNING KTF.

I tillegg anbefales den svenske læreboka Kriminalteknik i skolan på det sterkeste. Kristian Johansen har skrevet om boka på side 17. Her er nyttig lærdom for enhver ansatt i politiet.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
I disse dager holder valgkomiteen på med å ­legge siste hånd på sin innstilling til nytt styre. Flere av dere er sikkert blitt spurt om å ta tillitsverv. Jeg håper flest mulig har svart positivt på en slik forespørsel.

Med rette er de fleste av oss redd for å ta på oss for mange oppgaver i den travle hverdagen vi lever i. Som tillitsvalgt i Kriminalteknisk ­Forum får du anledning til å bidra i Kriminal­teknisk Forum sitt viktige arbeidet og sette igjen ditt fotavtrykk. Du vil forhåpentligvis se at styrearbeidet gir et pusterom fra alt det andre som hverdagen er fylt med. Du skal derfor glede deg om du blir vist tillit fra medlemmene på årsmøtet på Kripos den 9. april.

Kriminalteknisk Forum har siden stiftelsen jobbet for å sette kriminalteknikk på dagsorden. Hadde det ikke vært for vårt arbeid, ville ikke kriminalteknikk hatt den plassen eller formen den har i dag. Det er en illusjon å tro at dette ­ville kommet av seg selv. Det må jobbes kontinuerlig med å holde oppmerksomheten rettet mot faget.

I forrige nummer av Bevis var vi innom spørsmålet om vi var kommet i mål med vårt arbeid og om det er nødvendig for Kriminalteknisk ­Forum å fortsette arbeidet. Kripos skal nå gjennomføre fagsamlinger hvert år. Dette må ikke bli en sovepute for oss, der vi lever i troen på at dette virkelig blir gjennomført i årene fremover. Vi i Kriminalteknisk Forum har tilbydd oss å bidra på disse samlingene og det gjenstår å se om hvordan dette løses. Jeg vil minne om at vi har hatt en uavbrutt rekke med landskonferanser helt fra stiftelsen. Jeg våger å påstå at samlinger i regi av sentrale institusjoner med fag- og utdanningsansvar til tider er blitt nedprioritert i årene som ligger bak oss. Vi må stå på vakt for å hindre at dette skjer. Vi står parat til å ta minst ­annen hver samling, men vi er selvfølgelig ­avhengig av forutsigbar økonomisk støtte. Vi har vist at vi kan!

Det koster å drive Kriminalteknisk Forum. Jeg minner derfor om at kravet på kontingent for 2019 er sendt ut og forfall er passert. Det går med mye unødvendig arbeid å håndtere de ­ubetalte kontingentene. La økonomi- og medlemsansvarlig slippe dette merarbeidet. Du skal vite at din kontingent utgjør en forskjell. Jeg ­retter derfor en vennlig henstilling til de av dere som ikke har betalt, vær snill å gjøre dette nå.

Som dere sikkert har sett, ble årsmøtet varslet sammen med kontingentkravet. Jeg ser frem til å møte mange av dere på Kripos den 9. april. For min del skal jeg da takke av, og ny leder skal inn. Jeg er spent på hvem som blir innstilt til leder og til de andre styrevervene. Jeg ønsker alle som er på valg lykke til.

Jeg vil bruke denne anledningen til å takke for tilliten og æren det er å få lov til å lede Kriminalteknisk Forum. Det har vært tre flotte år og jeg kommer til å savne dere alle sammen.

Takk for meg.
Hans Barane
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 1 – 2019 kan du lese om:

– Brannetterforskningskurs i Leeds
– Kriminalsøkshunder i Vest
– Hospitering med fransk innsikt
– Profilen: Sølvi M. Harjo
– Nytt ID-kurs
– Hjelp til Walter
– Likavtrykk på parkett
– Kriminalteknik i skolan
– Kriminalteknisk dokumentasjon
– Kriminalteknisk Landskonferanse 2020
– Informasjon fra Politiets Fellestjenester
– Brannseminar til sjøs

Frist for innsendelse av artikler til nr. 2 – 2019 er 10. mai.