Nummer 3 – 2017

For egen regning

Kompetanse
Kompetanse innen fagfeltet kriminalteknikk kan man få på mange forskjellige måter. Gjennom utdanning på PHS, gjennom erfaring, litteratur eller konferanser for å nevne noe. Denne gang vil jeg peke spesielt på den kompetansen en kan få ved å lese artilkler i fagbladet Bevis. I dette nummeret er det flere artikler som er både spennende, interessante og ikke minst lærerike.

Skal jeg trekke fram en spesiell artikkel må det være artikkelen «Mangelfull politietterforskning av dykkeulykker?» av pensjonert kriminaltekniker Nils Aukan. Mye tyder på at spørsmålstegnet Nils Aukan har tilføyd artikkelen kan strykes. Her har vi alle en jobb å gjøre. Les artikkelen nøye, og del kompetansen med juristene og etterforskningslederne i ditt distrikt. Legg spesielt merke til følgende i artikkelen: Drukning er ofte satt som konklusjon. ­Dette er feil, drukning er et resultat, ikke en årsak. Da ønsker jeg dere alle en riktig god og kompetansebyggende høst. PS. Vi ser fram til mange flotte bilder i neste runde av fotokonkurransen vår.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Da er sommeren på hell og de fleste av oss er tilbake i ­normalt gjenge. Denne høsten og vinteren blir likevel noe forskjellig fra de tidligere på grunn av de store omstillingene i etaten. For egen regning må jeg si at det er en utfordring å henge med i svingene på alle forkortelsene som er kommet inn i dagligtalen på jobb. Det er mye snakk om FEE, GDE, FSI osv. For de av dere som ikke er i politiet, er forkortelsene uforståelige. For oss som er «innafor» handler dette mye om hvor vi skal jobbe, hva som blir ­arbeidsoppgavene og hvordan organiseringen skal være.

Dette bringer meg inn på KTF sine utfordringer fremover. Vi står på terskelen til å få større og mer slagkraftige kriminaltekniske enheter i hele landet. Dette er positivt for faget kriminalteknikk. Vårt bidrag her er, som alltid, å ­holde fokus på faget kriminalteknikk, være en pådriver inn mot sentral ledelse og legge til rette for god formidling av kriminalteknisk kunnskap.

Kripos og POD har tradisjonelt gitt KTF god drahjelp. KTF på sin side har til gjengjeld gitt et ikke ubetydelig ­bidrag til heving av kunnskapsnivået. Jeg har skrevet om dette før, men gjentar det likevel; Når vi nå nærmer oss neste landskonferanse, som arrangeres 10. – 12. april 2018, vil det være utfordringer knyttet til reduksjonen i antall distrikter.

Fra sentralt hold må det gis gode signaler og skikkelig ressurstildeling. Det må legges til rette for å sende minst like mange deltakere som etter gammel distriktstruktur. Ikke la færre distrikter medføre lavere deltakerantall på landskonferansen. Denne viktig arena for kunnskapsformidling må ikke bli ødelagt av omorganiseringen. Vi i KTF skal gjøre vårt ytterste for å få frem et dagsaktuelt program som gir relevant kunnskap. Dette er vår første­prioritet utover høsten og vinteren.

Så er det neste utfordring: KTF har i alle år holdt ­kontingenten på et lavt nivå som er et bevisst valg fra årsmøtene sin side. KTF er avhengig av at kontingenten blir betalt for å kunne drive styrearbeidet. Vi ser dessverre år etter år at det er mange medlemmer som kan være noe ­trege med å betale. Ta en titt i mailboksen og se om det ligger et ubetalt kontingentvarsel der. Sørg i så tilfelle for å få kontingenten betalt. Da hjelper du oss å rette vår ­arbeidsinnsats mot medlemspleie, formidling av kunnskap og ikke purringer.

Profilen denne gangen er vår venn i Mediahuset, Mats Johansson. Mediahuset og KTF har et godt samarbeid ­takket være Mats, og i 2016 landet vi en avtale om utgivelse av BEVIS som går flere år fremover. Avtalen gir oss en god trygghet og arbeidsro, men også forpliktelser. ­

BEVIS er uten sammenligning den viktigste formidlingskanalen KTF har mot medlemmene og våre støttespillere, men det koster. Her kommer våre eksterne hjelpere sterkt inn. Det er fantastisk å se hvor mange som støtter KTF med annonse i bladet. For min egen del var det ­hyggelig å åpne BEVIS og finne bedrifter i mitt nærom­råde som bidrar. Les annonsene og støtt de som hjelper oss. Jeg retter en stor takk på vegne av KTF til hver og en av dere, enkeltpersoner og bedrifter. Jeg vil også takke ­annonseselgerne som har stått på. Takk alle sammen.

Som dere vil se i BEVIS, søker Mediahuset etter ­annonseselgere denne gangen. Om det er noen der ute som kunne tenkt seg å drive med annonsesalg, ta kontakt og sett i gang. Det er kanskje en jobb for de av dere som er pensjonister nå? Ha en riktig fin høst.

Hans Barane
leder i KTF

 

I Bevis nummer 3 – 2017 kan du lese om:

• Profilen: Mats Johansson
• Mangelfull politietterforskning av dykkeulykker?
• Antennelse med sigarett
• ID-kurs på «anatomen»
• Brann på komfyr
• ENFSI Scene of Crime Working Group
• Politiarbeid på stedet – bruk av iPhone mobilkamera

Frist for innsending av artikler til nummer 4 – 2017 er 10. november.