Nummer 2 – 2017

For egen regning

Sammen er vi sterke
Som pensjonert kriminaltekniker burde jeg egentlig skrevet «sammen er dere sterke» Jeg tenker selvsagt på politireformen. Våre politikere og politiledelse hevder jo at grunnen til reformen er å gjøre politiet bedre. Store deler av politiet blir sannsynligvis også det. Selv får jeg en «snikende» følelse av at den egentlige grunnen er at det skal spares offentlige penger. (Og det er jeg jo slett ikke alene om.)

Som tidligere kriminaltekniker gjelder min bekymring nettopp kriminalteknikken. Politiarbeid på stedet er en fin ting, men vil aldri kunne erstatte en erfaren kriminaltekniker i alvorlige saker. Det er ting som tyder på at ikke alle politimestere forstår dette. Vi må derfor ikke glemme riksadvokatens advarsel fra sist Landskonferanse.

Vi må ikke «gli langsomt inn i middelmådigheten». Dersom noen av dere sliter med å får den lokale politiledelsen til å forstå dette kan dere kontakte styret i KTF. KTF skal ikke drive med fagforeningsarbeid. Det er nedfelt i våre statutter. Det vi skal gjøre er å fremme forståelse i etaten for kriminalteknikk.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
Onsdag 26. april ble årsmøtet for 2017 avviklet i Haugesund. På egne vegne ­takker jeg for fornyet tillit som leder. Jeg går på med godt mot og jeg vet at jeg har gode folk med meg i styre.

I tiden fremover er det ganske mye som må på plass før landskonferansen neste år. I arbeidsplanen for året er det også flere andre prosjekt som vil kreve en god del av styremedlemmene. Vi skal stå på for å gi dere faglig påfyll, holde KTF langt fremme og legge opp til en landskonferanse med høyt kvalitetsnivå. Målet er at dere skal sitte igjen med en faglig gevinst som hver enkelt kan dra nytte av i det daglige arbeidet. Den andre gevinsten er å møte kolleger, og andre innen fagmiljøene, slik at gode nettverk bygges.

Landskonferansen er den arenaen hvor vi kan bidra mest til økt kunnskap og nettverksbygging. Dette håper og tror jeg vår arbeidsgiver ser nytten av. Av den grunn ber jeg dere i sentral og lokal ­ledelse om alt nå å legge forholdene til rette for at flest mulig av KTF sine ­medlemmer kan melde seg på til Landskonferansen i april 2018.

På samlinger jeg har deltatt på, senest Brannseminar til sjøs, har jeg merket meg at på tvers av miljøene innen politiet, forsikring og andre, sitter hver enkelt på mye kunnskap, erfaringsbaser og kontakter som ikke nødvendigvis blir delt. Om vi hadde hatt mulighet for å bygge en felles erfarings- og nettverksbase, er jeg sikker på at flere saker kunne oppklares, kvali­teten sikres bedre og etterforsknings­kapasitet spares. For å bruke et litt slitt ­utsagn, vi klarer lite når vi står alene, men sammen med flere kommer de gode resultatene. Her oppfordrer jeg dere om å komme med gode innspill, gjerne som ­artikler i Bevis.

Det går nå mot sommer og ferietid. På vegne av KTF ønsker jeg dere en god sommer.

Hans Barane
Leder i KTF

 

I Bevis nummer 2 – 2017 kan du lese om:

• Profilen: Knut Staknes
• Kriminalteknisk fagdag i Haugesund
• Brannfarlige stålamper
• Tverrfaglig undersøkelse i narkotikasaker
• Fentanyler
• Fagkontaktsamling på Kripos
• Referat fra årsmøtet 2017
• Referat fra årsmøtet 2017

Frist for innsending av artikler til nummer 2 – 2017 er 25. august