Nummer 2 – 2020

For egen regning

Takk for fine bilder
På vegne av redaksjonen vil jeg takke alle dere som har deltatt i fotokonkurransen vår. Konkurransen har pågått siden den kriminaltekniske landskonferansen i 2018.

Redaksjonskomitéen har sett og bedømt mange fine bilder, og det har ikke alltid vært like lett å kåre en vinner.

For hvert nummer av Bevis ble det kåret en rundevinner. Meningen var at bildene til rundevinnerne skulle stilles ut på landskonferansen i år. samtidig skulle det beste bildet blant rundevinnerne kåres.

Dessverre klarte et virus å sette en stopper for det. Som en reserveløsning har vi denne gangen laget en «fotoutstilling» av bildene i dette nummeret av Bevis.

En jury bestående av redaksjonskomitéen sammen med styret i KTF har kåret et vinnerbilde blandt rundevinnerne.

Bildene kan dere se fra side 23 og utover. Der kan dere også se hvem som til slutt gikk seirende ut av konkurransen.

Vi gratulerer!

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem
Det var med et svært tungt hjerte at vi måtte kansellere årets KTF-konferanse. Vi hadde, som dere nok skjønner, dessverre ikke noe valg opp mot smittebegrensningene på Covid-19/koronaviruset.

En ting er nå alle de timene vi i styret har benyttet på planlegging av konferansen og den tiden foredrags­holderne har forberedt seg, men jeg syns det var spesielt leit at du, kjære medlem, ikke fikk faglig påfyll og hyggelige kollegiale samtaler.

Jeg har fått noen henvendelser angående tilbakebetaling av deltakeravgift. KTF har i kontrakt forpliktet seg til å ­betale hotellet, så styret rettet en forespørsel til POD om vi kunne påberope oss force majeure. PFT er kontrakts­forvalter i politiet og svarte på vegne av POD at force ­majeure dessverre ikke gjelder i dette tilfellet. Vi kansellerte på grunn av de føringer POD la den 9. mars om at ­ansatte i politiet ikke fikk delta på seminarer og lignende. Det var først den 12. mars at myndighetene innførte nasjonale restriksjoner som fikk innvirkning på partenes mulighet til å levere tjenesten i henhold til kontrakten, og at force majeure først da eventuelt kunne blitt en realitet. Vi måtte derfor forholde oss til de bestillingsbestemmelsene som forelå i kontrakten, og har derfor vært nødt til å betale hotellet som avtalt. Hotellet var heller ikke innstilt på å flytte arrangementet vederlagsfritt. Styret kan av den grunn ikke tilbakebetale deltakeravgiften.

Jeg anbefaler alle som meldte seg på og betalte om å sjekke om dere kan få dekket det økonomiske tapet på ­reiseforsikringen. For politidistriktenes del håper jeg at POD kan gå inn og kompensere hele eller deler av beløpet, siden det var på grunn av de restriksjoner POD la til grunn som gjorde at vi måtte kansellere.

Som et plaster på såret håper vi å kunne avholde et møte/kurs/samling, gjerne i samarbeid med Kripos i løpet av høsten eller vinteren. Enn så lenge er det vanskelig å sette noe fast dato og agenda, da vi ennå ikke vet hvordan politi-Norge ser ut etter sommeren.

Et annet problem som kanselleringen av KTF-konferansen medførte, var at vi ikke fikk avholdt årsmøte for KTF med årsmelding, regnskap og valg av nytt styre. Akkurat hvordan dette med nytt styre skal avgjøres, er noe vi må se på til høsten. Vi håper at det lar seg gjøre å avholde et medlemsmøte et sted i landet til høsten. Et annet alternativ er å avholde valg digitalt, eventuelt hvor man samler seg distriktsvis og har møtet over Skype eller andre plattformer.

Styret har avholdt to møter via digitale medier den ­senere tid. En ting vi diskuterer er hvordan vi skal kunne klare å holde liv i Bevis rent økonomisk sett. Koronakrisen har gjort det ennå mer vanskelig å skaffe annonsører, da mange bedrifter har stengt og/eller permittert ansatte. Vi står foran en vanskelig tid i så måte. Slik annonsesvikten er i dag er det ikke mulig å gi ut Bevis som før. Et alternativ er å kutte ned antall utgivelser fra fire til tre numre i året. Digitale utgaver er det mulig å lage også, men da frykter vi at man glemmer å lese det. Vi må se nærmere på dette.

Ellers er det uvanlige forhold på alle kriminaltekniske avdelinger rundt omkring i det ganske land. Mange har hjemmekontor og store restriksjoner på samarbeid med ­andre, bruk av felles utstyr, transport etc. Har du gjort deg noen erfaringer omkring dette, skriv noen linjer og send det til oss!

Uansett- jeg håper at du og dine holder dere friske og raske. Det blir bra til slutt!!

Mvh Kjeld

 

I Bevis 2 – 2020 kan du lese om:

– Shooting Incident Reconstruction
– Sikring av e-spor fra kjøretøy
– Forfatterveiledning for Bevis
– Evaluering av Brannutreder elektro del 1
– Så skjedde det igjen! Når skal dette ta slutt?
– KTFs stipendordning
– 360º foto, erfaringer etter ett års bruk
– Vedtekter for KTF
– Reisebrev fra Mali
– Fotokonkurransen
– Det er ikke gull alt som glimrer…
– Kjære medlem av KTF
– Årsmelding for KTF, 2019
– Status fagforvaltning kriminalteknikk
Frist for innsendelse av artikler til neste nummer av Bevis er 28. august.