Nummer 3 – 2020

For egen regning

Antall politidistrikt
De fleste vet at det nå er 12 politidistrikter i Norge. Når man ser hvem som bidrar med artikler i BEVIS kan det virke som antallet er mye lavere enn dette.

I dette nummeret er det artikler fra 5 forskjellige distrikter. Dette er omtrent slik som antallet pleier å være. Det som er litt påfallende at det er de samme distriktene som går igjen.

De som skiller seg ut positivt er Trøndelag, Vest og Oslo. Det er ingen tvil om at det er disse sammen med Kripos som utgjør «kraftsentrene» innen faget kriminalteknikk. De som skiller seg ut negativt skal jeg ikke nevne, – de vet det nok selv.

Et av formålene med KTF er utveksling av erfaringer innen faget kriminalteknikk. Da trenger vi å høre om erfaringer fra alle, ikke bare fra de store distriktene.

Dette er ekstra viktig nå når vi ikke kan møtes for å utveksle erfaringer.

Alle leserne av BEVIS ser fram til nettopp din artikkel.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem
Hverdagen vi hadde frem til koronautbruddet kom er ennå ikke kommet tilbake igjen. Går man gjennom gangene på politihuset er mange kontorer tomme. Hjemmekontor og nettmøter har blitt vanlig for mange av oss, men vi har en jobb som krever fysisk arbeid også. Hvordan forskjellige politidistrikt har løst dette varierer sikkert noe.

Hos oss i Vest er det slik at vi ikke kommer på kontoret uken før vi går på vakt, noe som muliggjøres av at vi har en uke vakt i slengen. Det viktigste er at vi har noen som kan gjøre jobben som må gjøres, og at det hele tiden er kriminalteknikere som er tilgjengelige. Det er dessverre slik at det i enkelte distrikter ikke er en slik kontinuerlig beredskap.

I Sør-Øst politidistrikt har ledergruppen bestemt at kriminalteknikere ikke skal være tilgjengelige på natten. I ­følge mitt syn er dette en svært uheldig utvikling og et tilbakeskritt for fagfeltet og etterforskning generelt. Selv om man har økonomiske argumenter for dette, så er det ­etter mitt syn verken faglig eller etisk holdbart. Det kan gå bra- helt til det ikke gjør det! Her bør vi som fagpersonell følge nøye med.

I disse dager slippes det en ny bok som forteller om ­livet som kriminaltekniker. I 2018 kom Håvard Arntzen sin bok «Åsted – på innsiden av Kripos». Nå er det Eva B. Ragde (Oslo PD) som sammen med Trude Teige har skrevet boken «På åstedet – Jakten på bevisene». Her får leseren et usminket innblikk i ..»den rystende norske virkeligheten». KTF gratulerer med utgivelsen!

Rent organisatorisk har vi i KTF hatt styremøter digitalt. Det blir selvsagt ikke helt det samme som å møtes ­ansikt til ansikt, men det fungerer. På sist styremøte ble det besluttet å kun utgi 3 nummer av Bevis i år. Jeg nevnte i forrige leder at dette var noe vi kunne komme til å gjøre. Årsaken er fallende/styrtende annonseinntekter og store kostnader forbundet med å gi ut bladet. Nummeret (nr. 3/20) du holder i hånden nå blir derfor årets siste nummer. Dette er beklagelig, men vi må ta konsekvensene av situasjonen vi står i. Det er min plikt som leder å ta også slike beklagelige avgjørelser, men jeg er glad vi har diskutert saken i styret og at det er enighet om dette. Har du innspill på dette, om du har forslag til andre løsninger etc, ber vi deg om å gi oss en tilbakemelding.

Det er også blitt diskutert angående muligheter for å holde årsmøte med valg av nye styremedlemmer. Det er enighet om at det er utfordringer forbundet med både ­fysiske og digitale alternativer for årsmøtet. Det kom frem forslag om å innlemme i statuttene at ved ekstraordinære hendelser kan vedtektene om gjennomføring av årsmøtet fravikes. Dette er ikke forsøk på å fjerne rettigheter fra medlemmer men en praktisk tilnærming til en situasjon som man ikke har hatt tidligere i KTF sin historie. Det ble vedtatt av styret å utsette årsmøtet til neste år. Vi håper at vi er nærmere en normalsituasjon da.

Har du noe på hjertet, eller er det et tema du gjerne ­kunne tenke deg at vi tok opp, ta kontakt med oss. Vi er her for deg!

Mvh Kjeld

 

I Bevis nr. 3 – 2020 kan du lese om:

– Morten Hansen – politimann og fotograf
– Status fagforvaltning kriminalteknikk
– Forfatterveiledning
– Ny Mercedes Benz Sprinter
– På åstedet – Jakten på bevisene
– Vedtekter for KTF
– Biometra
– Kripos etterlyser
– Kniven i elva
– Har plastpåsen och plastsäcken sitt eget DNA?
– Hvordan få et best mulig «blikk» på brannbildet?
– Brann og røykspredning
– Hyttebrann
– Informasjon fra PFT
– Det har aldri vært enklere å ta 360º-foto på åsteder
– Praktisk erfaring i bruk av Ricoh Theta Z1
Frist for artikler til neste nummer av Bevis er 19. februar