Nummer 1 – 2015

For egen regning

Bevis 25 år

Bevis «så dagens lys» i 1990. Det første året ble det utgitt 3 nummer. Siden er det utgitt 4 nummer hvert år, med unntak av 2004 hvor det ble laget en ekstra jubileumsutgave i forbindelse med 20 års jubileet til KTF. Dette nummeret er derved Bevis nr. 101 i rekken av fagblader utgitt av KTF. De første utgavene av Bevis var i sort/hvitt og hadde 24 sider.

Etter hvert økte Bevis til 32 sider og alle bildene ble trykket i farger. Opplaget økte også i takt med antall medlemmer i KTF.

Viktigheten av et fagblad for kriminalteknikere og andre som utfører faget kan ikke understrekes nok. I de fleste av disse årene har Bevis vært den eneste informasjonen til de som jobber innen fagfeltet, enten det er på heltid eller mer sporadisk.

I tillegg til å være en viktig informasjonskilde har Bevis også vært en god inntektskilde for Kriminalteknisk Forum i alle disse årene. KTF har på grunn av disse inntektene kunnet betale store deler av bl.a. konferanseutgifter m.m. for medlemmer som har deltatt.

Selv om vi alle er litt stolte av fagbladet vårt er det ingen tid til å lene seg tilbake. Nye nummer skal utgis i forhåpentligvis mange år ennå.

25 år er jo ingen spesielt høy alder. Dersom alle dere unge kriminalteknikere er flinke med å sende inn historier fra det ganske land, så fyller kanskje fagbladet 50 en gang. Hvem vet?

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Nok et Jubileum

På konferansen i fjor feiret vi at Kriminalteknisk Forum var 30 år. I år kan vi feire at medlemsbladet vårt – det som du nå holder i hånden – er blitt 25 år! Styret som satt i 1989 innså at det å ha en konferansen hvert annet år ikke var tilstrekkelig til å formidle kunnskap og faglige -erfaringer ut til landets kriminalteknikere. Det ble derfor etablert en redaksjon bestående av entusiastiske og pågående medarbeidere ledet av redaktør Trond Sundt. Han var da leder for kriminalteknikerne i Oslo. Med seg hadde han Steinar Eriksen fra Kripos og Roar Tøgersen fra -Helgeland, og i 1990 så første utgave av Bevis dagens lys.

Det ble allerede fra starten av lagt vekt på kvaliteten, både produksjonsmessig og innholdsmessig. Entusiastiske politifolk formidlet sin kunnskap ut til medlemmene, og gjorde at bladet Bevis gikk fra å være en utgift til å bli en god inntektskilde for Kriminalteknisk Forum. I år har vi inngått en avtale med et nytt forlag, og dette nummeret er deres prøveeksemplar.

De siste 18 årene har Tor Egil Matre vært redaktør for bladet. Han har gjort en meget god jobb med å lage et godt blad. Han har trukket seg tilbake fra Politiet, men holder seg fortsatt travelt opptatt med å lage et ferdig blad som sendes direkte til trykking. Hvor godt innholdet i bladet skal bli kommer helt an på deg som medlem.
Framtidens medlemsblad
Bevis har utviklet seg på 25 år. Lay-outen har endret seg. I denne utgaven kan du lese om den nye nettsiden til KTF. I styret diskuterer vi om Bevis i framtiden skal bli et nett¬basert blad som kan leses via nettsiden. Det blir opp til framtidens styre, og aktiviteten til medlemmene.

Produksjonen av bladet finansieres av reklame. Det som er helt avgjørende er at vi fremdeles klarer å levere et ¬produkt som gjør at noen fortsatt vil reklamere i bladet, og som forlaget fremdeles mener er viktige nok til at de vil trykke det. Akkurat som i 1990 er det vi som er medlemmer i Kriminalteknisk Forum som må være flinke til å skrive om åsteder og saker hvor vi gjorde en aha-opp¬levelse, eller som har satt seg i hjernebarken av andre ¬årsaker. Noen saker er bare komiske. De er viktige å ha med.

I 1994- da KTF var 10 år gammel – ble det skrevet at KTF tjente penger på Bevis på grunn av entusiastiske ¬politifolk som likte jobben sin og det de holdt på med. Jeg vet at det fremdeles finnes entusiastiske kriminalteknikere, og selv om PHS har gitt oss en bedre utdanning enn det som fantes i 1990, er det å dele erfaringer og formidle ny kunnskap til andre med samme jobb fremdeles like viktig. La oss ikke glemme det midt oppi all travelheten.
Reformasjonen
Da falt til slutt kulen i ruletten ned på tallet 12. Det betyr at 15 politidistrikter skal smeltes sammen med et annet, og 27 kriminaltekniske fagmiljøer av ymse størrelse skal bli til 12 store. Det blir en spennende jobb, og jeg er sikker på at noen av dere allerede er i gang med planleggingen. Da den kriminaltekniske kvalitetsstandarden kom på plass, var et av hovedpunktene å etablere bærekraftige fagmiljøer.

Dette har viste seg vanskelig, både på grunn av vilje og geografi. De som skrev kvalitetsstandarden hadde nok ikke sett for seg et 22/7 og alt som skulle skje etterpå. Nå er det ikke det kriminaltekniske arbeidet som ble gjort etter 22/7-2011 som er årsaken til at vi ender opp med 12 politidistrikter, men det er ikke tvil om at det vil gjøre det lettere å få gjennomført kvalitetsstandarden, så den er bare å plukke fram igjen å ha den klar.

Når de nye politimestrene er på plass, er det viktig at POD forelegger den kriminaltekniske kvalitetsstandarden for disse med beskjed om at denne skal etterleves. La oss ¬følge med framover.

Kristian Johansen
leder i KTF

 

Ellers kan du lese om følgende i Nr. 1 – 2015

Kriminalsøkshund – the missing link
CT- skanner på obduksjonssalen
Selvdrap og obduksjoner
Bilder med e-post
Sikkerhet ved el-bil ulykker
Hei brannetterforsker
Kriminaltekniske fagkontakter
Bevis 25 år
Gratulerer med dagen
Kjære medlemmer
For 50 (75) år siden
Nytt og Nyttig?
Nytt fra PFT
Fagseminar på Kripos

Artikler til Bevis nr. 2 – 2015 må være hos redaktøren senest 11. mai 2015

Bevis nr. 2 – 2015 kommer ut i uke 25

 

Utgivelsesplan 2015

Nr. 2 – utkommer i uke 25. Frist for innsending av artikler er 11. mai
Nr. 3 – utkommer i uke 40. Frist for innsending av artikler er 31. august
Nr. 4 – utkommer i uke 51. Frist for innsending av artikler er 16. november

Ønsker du å annonsere i Bevis? Send en epost till redaksjonen