Nummer 4 – 2014

For egen regning

Øvelse gjør mester

Det er spennende og interessant å lese om kriminalteknikerne i Rogaland som var med på en stor beredskapsøvelse hvor et fly havarerte i sjøen under innflyging til Stavanger lufthavn. Slike øvelser gjennomføres alt for sjelden.

Det øves ofte på katastrofer, men som artikkelen påpeker, så avsluttes øvelsene som oftest når etterforskingen skal starte for alvor.

Derfor er det ekstra fint at noen tar innitiativ til å øve sammen. Det er også bra at det skrives om slike viktige tiltak i fagbladet vårt. På den måten spres gode ideer til hele politinorge.

Til slutt vil jeg ønske dere alle et riktig Godt  Nytt År med mange spennende og nyttige artikler!

Tor Egil Matre
redaktør

Lederen har ordet

Sene tanker i et jubileumsår

I dag er det 3 dager siden Kriminalteknisk ­Forum ble 30 år. Tiden går fort. På styremøtet lørdag 22. november ble de gamle snakket om, de som startet det hele, og som nå ikke lenger pensler etter fingeravtrykk eller dokumenterer åsted, men nyter sitt otium som pensjonister. Vi som kom etter dem har mye å takke dem for. Uten dem hadde kanskje ikke kriminalteknikk vært en spesialutdannelse i politiet. Nå er det vår jobb å bringe det gode arbeidet videre. Eller er vi kommet dit at KTF ikke lenger er nødvendig? Nå går jo alt på skinner?

Det er sikkert mange som føler at de kan lene seg tilbake og nyte tilværelsen som spesialist i kriminalteknikk. De har det godt. Fin vakt­ordning, egen åstedsbil, kanskje flere, flinke ­kollegaer, og et godt fagmiljø. Hvis du er en av dem som smiler og nikker gjenkjennende –kos deg med dit du har kommet. Du er heldig! Send en tanke til din kriminalteknikerkollega i distriktet bortenfor nabodistriktet. Han – eller hun – som ikke får ta krimtekniske studier, som er uten fin åstedsbil. For ikke å snakke om de under­søkelsesrommene han, eller hun, så gjerne skulle hatt – eller en kollega å dele tanker og vurderinger med – tenke seg til sånn luksus. De som har en politimester som for lenge siden har pakket den kriminaltekniske kvalitetsstandarden fra POD i den nederste skuffen, og glemt at den ligger der. For disse finnes! Vi hørte dem fortelle sine historier på landskonferansen i vår. Om manglende forståelse fra sin øverste sjef, som ikke bryr seg om et skriv fra POD om hva som kreves av kriminalteknisk standard. Og POD spør ikke hvordan politimesteren følger opp ­kvalitetsstandarden, gjør de vel?

Når jeg står på konferansen og hører historiene til de som ikke er så heldige som mange av dere andre kriminalteknikere. De som fortsatt må jobbe alene med en telefon på nattbordet som de ikke får betalt for å svare på. Da forstår jeg at ­organisasjonen Kriminalteknisk Forum frem­deles kan jobbe ut fra de samme statuttene den ble skapt på. 

Men det lakker og lir mot en ny jul, og da skal jo alle være snille med hverandre. Kanskje en Politimester der ute har tanker om å gi en åstedsbil i gave, eller i alle fall et studie innen ­kriminalteknikk, men tok seg bare råd til en ny lommelykt. De sier det er tanken som teller, men sånn er det ikke alltid. 

Kristian Johansen
leder i KTF

Ellers kan du lese om følgende i nr. 4 – 2014

 • Beredskapsøvelse ved Stavanger lufthavn
 • Erfaringer ved bruk av Hungarian Red
 • Fotografering av branntekniske forsøk
 • Profilen: Arild Syversen-Nordberg
 • Kriminalsøks-
 • hunden Sid
 • Blodsmitte
 • Kurs i brannetterforskning
 • Åstedsundersøkelse ble avgjørende for tiltale og straff i rovviltsak
 • Hva har en kriminaltekniker å gjøre på en marihuanaplantasje?
 • Ny lagstiftning för DNA elimineringsdatabas i Sverige
 • Brannetterforskningen i 
 • Norge trenger mer kunnskap
 • Nytt fra styret
 • Nye medlemmer i redaksjonskomiteen

 Artikler til Bevis nr. 1 – 2015 må være hos redaksjonen senest 2. mars 2015

Bevis nr. 1 – 2015 kommer ut i uke 13.

Utgivelsesplan 2015

Nr. 1 – utkommer i uke 13. Frist for innsending av artikler er 2. mars
Nr. 2 – utkommer i uke 24. Frist for innsending av artikler er18. mai
Nr. 3 – utkommer i uke 39. Frist for innsending av artikler er31. august
Nr. 4 – utkommer i uke 50. Frist for innsending av artikler er16. november

Ønsker du å annonsere i Bevis? Send en epost till redaksjonen