Nummer 3 – 2023

For Egen regning

Søk stipend
Alle medlemmer i KTF kan søke om stipend. Det er satt av tilsammen kr. 20.000,- til stipend for 2024.

En person kan få maks kr. 10.000,-. Retningslinjene finner dere på side 27 i dette nummeret av Bevis. Samtidig anbefaler jeg dere å lese artikkelen på side 10. Der forteller Maria Kvernstuen om hva hun brukte stipendet til.

Dette nummeret av Bevis inneholder ellers en rekke interessante artikler. Kriminalteknikk er som kjent et viktig og meget spennende fagfelt og det er mye nytt som skjer.

Til slutt vil jeg takke dere alle for året som snart er slutt, og velkommen til å sende inn artikler til fagbladet ditt i 2024.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet
I skrivende stund sitter jeg på flyplassen i Madrid, etter et møte i European Meeting of Forensic Archaeology (EMFA). Jeg er så heldig at min arbeidsgiver ser nytten av å ha en viss kompetanse på dette feltet også i Norge. Det er ikke ofte vi har saker hvor man må søke etter og grave opp kropp(er) eller andre sentrale bevis her i landet. Det er ­desto viktigere å vite når man skal ringe, og ikke minst hvem, når vår egen kompetanse ikke strekker til.

Det å knytte kontakter og se på utviklingen av fagfeltet på en internasjonal arena er givende. Det var derfor veldig ærefullt for meg å bli forespurt om jeg kunne holde en workshop i Madrid med et stemmestyrt kamera som vi ­tester ut her i vest, i samarbeid med Oslo (se egen artikkel fra Bente Skattør i dette nummeret). Etter noen uttestinger både i Oslo og Bergen virker resultatet svært lovende. Min gode og dyktige kollega Oddvar Moldestad kom over dette kameraet, som allerede er tatt i bruk innen helsevesenet her til lands. Under en utgravning jeg var med på i ­Amsterdam på en såkalt «body farm» (se egen artikkel fra vår svenske kollega Kelda Stagg i dette nummeret) diskuterte jeg kameraet med kollegaer fra flere land. Det var ­tydelig at flere lot seg imponere over dette, og flere store aktører i utlandet har meldt sin interesse. Workshopen vi akkurat har gjennomført i Madrid var fullbooket og ble en suksess.

Det blir spennende å se hvor vi ender med dette prosjektet. Det at vi i politiet må se fremover og bruke mulighetene moderne teknologi gir oss er etter min mening åpenbart. Ved å være med på en innovativ utvikling innenfor rammene av det vi har mulighet til, kan vi skape praktiske redskaper som er enkle i bruk, men med stor nytteverdi. Det å se på fagfeltet med en «ny» vinkling er viktig i et år hvor kunstig intelligens (KI) har kommet inn som en viktig ­aktør på mange felt. KI har potensiale til å definere våre liv i en uheldig retning dersom vi ikke forstår hvordan ­dette virker. Samtidig gir det store muligheter innen politiets arbeide. Bente Skattør i Oslo politidistrikt jobber hardt med å få på plass en løsning hvor KI muliggjør tale til tekst i prosjektet AI4Interviews.

Jeg anbefaler alle å søke på «kunstig intelligens» på ­Kilden og følge den bloggen Bente skriver der. Tenk deg mulighetene hvor man kan kombinere dokumentasjon av åsted med en rapport som er mer eller mindre ferdigskrevet samtidig som du laster inn bildene på datamaskinen på kontoret. Science fiction tenker du kanskje. Men det er nettopp dette som skjer! KI kommer til å påvirke oss både på jobb og privat om man ønsker det eller ei, så det er fornuftig å sette seg litt inn i dette. Skjønner du hvordan KI virker kan du tilpasse dine valg og behov deretter.

Dersom du er veldig interessert i å lære mer om KI og programmering kan jeg anbefale Hedy. Det er en online lærebok i enkel programmering hvor man ikke trenger noen forkunnskap. Det er gratis og godt forklart- til og med på norsk. Sjekk ut www.hedycode.com.

Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke Finans Norge Forsikringsdrift for den støtten vi har fått de siste årene. Det har gjort det mulig å drive foreningen videre i en ellers økonomisk vanskelig tid. Siden vi er i en mye bedre finansiell situasjon nå enn for et par år tilbake, har FNF bestemt seg for å avslutte den økonomiske bistanden for nå. Så ­tusen takk for hjelpen FNF!

Medlemstallene har falt noe de siste årene. Hva årsaken til dette er kan nok diskuteres, men jeg tror nok at det at man ikke lenger har hospitering av studenter på de kriminal­tekniske avdelingene rundt omkring er noe av årsaken. Jeg håper alle kan misjonere litt for KTF og Bevis, slik at vi kan nå ut til flere med informasjon og kunnskap innen ­fagfeltet.

Tro det eller ei, det går mot årets slutt. Neste år skal styret sette seg ned og se på hvordan vi kan formidle kriminalteknisk kunnskap via sosiale medier og dessuten begynne med arbeidet å forberede KTF-konferansen 2025. Ta godt vare på dine kollegaer og gjør dagene deres så gode som dere klarer i en hverdag som er preget av arbeidspress og utfordringer både økonomisk og personellmessig.

Hilsen Kjeld Hendrik

 

I Bevis nr. 3 – 2023 kan du lese om:

– När små detaljer löser stora brott
– Hvem er vi?
– Profilen Silje Matre
– Fra åsted til rapport
– Referat fra årets European Meeting of Forensic Archaeology
– Brannetterforskningsseminar til sjøs
– 5 på båten
– SpermTracker spray som ­forprøvningsmetode for sædvæske
– SpermTracker spray som ­forprøving for sæd
– Utgivelsesplan 2024
– KTFs stipendordning

– Utgrävningskurs av mänskliga kvarlevor

Frist for innsendelse av artikler til nr. 1 – 2024 er 2. februar