VALG AV STYRE I KRIMINALTEKNISK FORUM 2018

Valgkomiteen består av 3 medlemmer for 3 år om gangen. Den som har gått ut av styret har blitt leder for valgkomiteen. I dag består valgkomiteen av følgende medlemmer:

 

Leder:  Kristian G. Johansen Sør-Vest PD,  Hugo Andersen, Nordland PD og Kurt kim Stige, Møre& Romsdal PD
Det skal velges én ny for 3 år

Følgende verv er ikke på valgt i 2018:

Nestleder, Edgar Aasbø Nilsen, Innlandet pd

Medlemsforvalter, Trine Alvestad, Nordland pd

Varamedlem, May Hammerås, Møre og Romsdal pd

Varamedlem, Marit Bergheim Faraasen, Oslo pd

 

Følgende verv er på valg i 2018. Leder har ønsket å trekke seg. Det har ikke lykkes valgkomiteen og
finne en ny kandidat til ledervervet. Hans Barane har sagt seg villig til å sitte som leder ett år til.

Valgkomiteens forslag til kandidater i styret er:

Leder, Hans Barane, Sør-Vest pd, har sagt ja til gjenvalg

Sekretær, Lin Bergstrøm, Trøndelag pd, har sagt ja til gjenvalg

Styremedlem, Kjeld Hendrik Helland-Hansen, Vest, har sagt ja til gjenvalg

Styremedlem, Geir Hansen, Kripos

 

Valgkomiteens forslag til kandidater i øvrige verv er:

Redaktør, Tor Egil Matre, Sør-Vest pd, har sagt ja til gjenvalg

Vararedaktør, Kristian G. Johansen, Sør-Vest, har sagt ja til gjenvalg

Redaksjonsmedlem, Marit B. Faraasen, Oslo pd, har sagt ja til gjenvalg

Redaksjonsmedlem, Oddvar Moldestad, Vest pd, har sagt ja til gjenvalg

Redaksjonsmedlem, Trond Sandsbråthen, Sør-Øst pd, har sagt ja til gjenvalg

Revisor, Kim Stian Kleiven, Kripos, NY

Revisor, Laila Skjævesland, Kripos, NY

Vararevisor, Kristian Svevad, Øst , NY