Nummer 1 – 2021

For egen regning

Hold ut!
Selv om Covid – 19 viruset har klart å sette stopp for mye, også innen politiet, så gjelder det å holde ut. Nå er det viktigere enn noen sinne å se framover.

Selv om PHS har sett seg nødt til å skjære ned noe, så er det mye en kan gjøre lokalt. Se bare hva kriminalteknikerne i Vest gjorde på fagdag i snøen. (Side 15.)

Inviter gjerne nabodistriktet med på en fagdag i ditt distrikt. Det er alltid noe som kan og bør gjennomgås og repeteres.

Mangler dere tips og idéer så er det bare å kontakte den kriminaltekniske kontaktpersonen i ditt distrikt, eller å kontakte styret i KTF.

Hva med f.eks. å gjennomgå bruken av mobiltelefonen som kamera med de operative mannskapene? Da får vi kanskje rekordmange bilder til den nye fotokonkurransen i BEVIS.

Styret i KTF ser iallefall framover, og har allerede begynt å planlegge den kriminaltekniske landskonferansen i 2022.

Sett av datoen 5.-7. april 2022.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem!
Det var vel de færreste av oss som hadde trodd at samfunnet skulle bli så lammet over så lang tid som følge av ­Covid-19. Det har jo medført en rekke endringer, ikke minst i at fysisk møtevirksomhet i stor grad er borte. Etter en – for mange- noe famlende digital start med Teams og andre digitale møteplattformer, har dette blitt hverdagen både på skole, jobb og i mange andre sammenhenger. De digitale løsningene har både positive og negative følger. På den positive siden er det mulig å nå mange som ikke har mulighet til å møte fysisk på et bestemt sted. I Vest politidistrikt har vi mannskap på forskjellige lokasjoner, og bruk av Teams har gjort at de to i Sunnfjord føler seg mer som en del av enheten når alle er på Teams enn når brorparten sitter på et møterom og prater innbyrdes. Møtestruktur ­bidrar også til at møtene ikke trekker for mye ut. På den andre siden mister man mye av den verdifulle, spontane faglige praten man gjerne tar over kaffekoppen.

Sølvi-Agnete Olstad har i dette nummeret et innlegg om nedbemanning, mindre budsjett og krav om bedre tilrettelegging på digitale plattformer. Dette gjør at den kriminaltekniske etter- og videreutdanningen er under press. Det er viktig at etter- og videreutdanningen må holdes på et nivå som samsvarer med de reelle behov som finnes på de kriminaltekniske enhetene i Norge. PHS må da ha økonomisk og praktisk mulighet til å gjennomføre disse videreutdanningene. Det er som nevnt gode muligheter til å gjøre mye på digitale plattformer, men kriminalteknikken er også et håndverk man trenger praktisk erfaring med for å lære seg. Også her er den mer uformelle erfaringsutvekslingen mellom kriminalteknikere viktig. Etter å ha jobbet på forskjellige typer åsteder i ulike deler av landet sitter vi samlet igjen med en svært stor og viktig erfaringsbase mange kan dra veksler på.

Den endrede møtestrukturen har gjort det til en stor utfordring å avholde årsmøter og lignende. Dette gjelder i stor grad for KTF også. En av utfordringene er at vi har en rekke medlemmer som ikke har sitt daglige virke i politiet. I bladet er det en innkalling til årsmøte digitalt den 28.4.21 kl. 14:00. For at vi skal kunne gjennomføre dette på best mulig måte bes det om at de som kan være med på dette årsmøtet sender Thomas en mail for påmelding (thomas.andresen@politiet.no). Det gjør det tekniske mye lettere for oss.

Vi har også en svært god nyhet når det gjelder utgivelse av Bevis. I slutten av januar kunne vår kjære kasserer ­Walter informere om at vårt æresmedlem Bjørn Enoksen ville komme med et tilbud om utgivelse av to numre av Bevis. Går det bra, så håper vi på at dette kan utvides til å omfatte flere eksemplarer. Det gjør at vi i styret sparer mye tid og bestrebelser opp mot annonsører, trykk etc. Det ­betyr også at vi mottar økonomisk tilskudd for hvert nummer. Jeg vil derfor rette en stor takk til Norsk Media Team AS og spesielt til Bjørn Enoksen! Det oppfordres herved samtidig alle medlemmer å sende inn artikler til Bevis.

Vi i styret begynner nå å forberede neste års KTF-konferanse. Den vil etter planen avholdes 5.-7. april 2022. Det er svært viktig for oss i styret å få gjennomført denne konferansen. Det er klart at det er noe risikabelt å inngå avtale med hotell i disse tider, men vi mener at det ville være feil å ikke satse på en konferanse. Jeg håper og tror at dagens situasjon er ganske annerledes om et drøyt år og at det vil være kjærkomment med en konferanse som tar opp aktu­elle temaer og gir oss alle mulighet til å treffes igjen. Dersom det er spesielle temaer man ønsker å høre om på konferansen, send meg eller en av de andre i styret en mail så skal vi se om det kan ordnes. Vi diskuterer også hvorvidt det er best med en tredagers konferanse, eller om det er bedre med to (ofte lettere med fritak fra vakttjeneste etc). Gi oss gjerne din mening!

Så håper jeg at alle sammen holder seg friske og raske! Vi sees på årsmøtet den 28. april kl. 14:00!

Mvh Kjeld

 

I Bevis nr. 1 – 2021 kan du lese om:

– Drone i den kriminaltekniske tjeneste
– Ny kriminalteknisk landskonferanse
– Studietilbud under press
– Tips for bedre bilder med mobiltelefonen
– På sporet av fortiden med framtidens metoder
– Fagdag i snøen
– Komfyrbranner – misbruk av statistikk
– Nytt år og nye sjanser!
– Profilen: Kåre Bye
– Ny fotokonkurranse
– Ny svensk lærebok i kriminalteknikk
– Sole Print
– Likpose til bruk under vann
– Evidently Rape
– Inkalling til årsmøte i KTF
– Vedtekter for Kriminalteknisk Forum
Frist for artikler til neste nummer av Bevis er 14. mai