Fagseminar på Kripos

De årene det ikke arrangeres kriminalteknisk Landskonferanse, blir det arrangert et fagseminar for kriminaltekniske fagkontakter på Kripos. I år blir fagseminaret arrangert 15. og 16. April 2015 på Kripos. Innlosjering blir på Scandic Helsfyr hotell.

 

Program for fagseminaret på Kripos

Dag 1 – Onsdag 15.4.

 • Oppmøte
 • Åpning
 • Nytt fra POD
 • Dok/skrift
 • Fingeravtrykk
 • Sakspresentasjon
 • Kvalitet/akkreditering/konklusjonsgrader
 • Brann og kjemi
 • Kriminalsøkshund
 • PHS – EVU
 • KTF – Årsmøte
 • Middag

Dag 2 – Torsdag 16.4.

 • Sakspresentasjoner
 • Foto
 • DNA-biologiske spor
 • POD
 • Avslutning

POD vil etter seminaret ha en samling med en representant for hvert av de nye politidisitriktene til gruppearbeid som vil omhandle reformen. (Utvelgelsen skjer etter påmelding og vil formelt håndteres videre av POD mot de respektive politidistirkt).