Årsmøte i KTF

I forbindelse med fagseminaret på Kripos i april blir det avholdt årsmøte i KTF.
Årsmøtet avholdes på Kripos onsdag 15. april 2015 kl. 1700.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer og to møtereferenter
  3. Spørsmål til innkallingen
  4. Årsberetning for 2014
  5. Regnskap for 2014
  6. Årsplan for 2015
  7. Budsjett for 2015
  8. Innkomne forslag
  9. Kontingent for 2015
  10. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.