Nummer 4 – 2016

For egen regning

2017 – et mellomår?
For mange kriminalteknikere er den kriminaltekniske landskonferansen årets faglige høydepunkt. Da får man påfyll både faglig og sosialt. Det er alltid fint å komme sammen med likesinnede som vi kan diskutere fag og arbeidsforhold med. Nå var det landskonferanse i år, og den neste blir ikke før i 2018.

Men fortvil ikke. I år blir det både samling for kriminaltekniske fagkontakter og en to dagers fagsamling i Haugesundsområdet. Datoen for fagsamlingen er bestemt og datoen for fagkontaktsamlingen bestemmes like over nyttår.

Hvorfor ikke arrangere en fagsamling i distriktet ditt, eller hva med å invitere teknikerne fra nabodistriktet? Det finnes mange ting som kan diskuteres og jobbes med på en slik samling.

Hans har pekt på HMS i sin leder. Hvordan står det til i ditt distrikt? Eller hvordan ligger dere an med signalering i distriktet?

Dersom dere trenger hjelp til å finne temaer eller andre ting i forbindelse med en slik samling er det bare å ta kontakt med styret i KTF.

Til slutt vil jeg minne dere alle på at vi trenger historiene deres i Bevis. Når en leser dette nummeret kan en fort få inntrykk av at alt av interesse innen faget kriminalteknikk foregår i Oslo og Bergen.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Bedre å være føre var enn å sitte igjen med dårlig helse burde være selvsagt. Dessverre er det ikke slik. Jeg har derfor lyst til å rette fokus mot HMS denne gangen. I år deltok jeg for første gang på et ordentlig asbestkurs. Det var en oppvekker som sitter i. Jeg har levd lykkelig i troen på at jevnlige lege- og røntgenundersøkelser ville fange opp eksponering av asbest. Så enkelt var det visst ikke. Nå har jeg lært at undersøkelsene ikke kan avdekke asbest i lungene. Skulle så røntgenbilde vise utvikling av krefttyper som forårsakes av asbesteksponering, er det pr i dag ingen behandling. Da er det «game over». Visste dere det?

En blir mer bevisst på hva vi holder på med når en får kunnskap. Dersom de lokale asbestinstruksene ikke holder mål, må de revideres. Det må skje fort. For oss som kriminalteknikere hjelper det ikke at asbest ble forbudt for flere tiår siden. Stoffet finnes den dag i dag lovlig i store mengder, blant annet i bolighus. Ikke visste jeg at det var mer enn eternitt som inneholdt asbest. I eldre hus er det ca 3.500 forskjellige bygningsartikler som inneholder dette lite trivelige stoffet. Disse produktene blir du og jeg eksponert for på hvert eneste brannåsted med bygningsartikler eldre enn 30 – 40 år. Ikke la deg bli avspist med at det ikke er nødvendig med asbestkurs. Jovisst er det nødvendig. I tillegg er det lovpålagt. Åstedsarbeid er til tider farligere enn sanerering av asbest. Vi ligger tross alt med nesa nede i dritten og børster frem de små avgjørende detaljene.

Vi har et bredt spekter av åsted som daglig blir undersøkt av kriminalteknikere. Åsted knyttet til hverdagskriminalitet har sine risikofaktorer. Vårt fokus har i mange år vært smittevern. Her er vi ganske flinke nå. Når det gjelder branner, arbeidsulykker og ulykker generelt, jobber vi i fremmedartede miljø. Uansett hvor mange slike saker vi har etterforsket er det ingen som er like. Et hvert nytt brann- og ulykkessted har sin egenart. Dessverre har vi lett for å glemme det. Hvor gode er vi egentlig på å hente inn ekspertise som kan bistå oss med risikovurdering på skadde konstruksjoner, farlige stoffer, gasser og fortrengning av oksygen? Lar vi noen gang være å be om ordentlig sikring og velger å ta lettvinte løsninger for å slippe unna diskusjon om penger? Hender det noen ganger at vi lar være å sikre oss siden det kan ta så lang tid å få sikring på plass? Midt oppe i det hele kan undersøkelsen være så spennende, og i nuet fremstå som så viktig, at vi tar alt for lange arbeidsøkter. Dette er i seg selv er en fare.

Ikke la iveren etter å gjøre en over gjennomsnittet god jobb gå på helsa løs. Vi er ikke usårbare, verken fysisk eller psykisk. Det er utrolig lite som skal til før ting kan gå fryktelig galt. De snikende skadene som kommer mange år senere er vonde å ta inn over seg. Tanken på at de med enkle midler kunne vært unngått gjør ikke situasjonen lettere for den som rammes, eller for de nærmeste rundt en. Vi må ta oss tid til å ordne oss skikkelige arbeidsplattformer både fysisk og psykisk. Vi skal sette krav til oss selv for å gjøre en god jobb. Kravene må bare ikke bli så urimelige at de blir en byrde en ikke kan bære alene. I dette ligger at vi må sette av tid til hverandre og se til at alle har det bra og finner trygghet i kollegiet.

Siden dette er siste nummeret før jul, vil jeg på vegne av Kriminalteknisk Forum ønske dere God Jul og Godt Nytt År!

Hans Barane
Leder i KTF

 

Ellers kan du lese om:

• Hva er en god leder?
• Begrensning av kontamineringsfare
• Asbest
• Sikring av bilvinduer
• Fotokonkurranse
• Jammer
• Signaler!
• Slik får politiet voldtektsofferet til å fortelle
• Kriminaltekniske fagkontakter
•Nytt fra styret
• Utgivelsesplan for Bevis 2017
• Innkalling til årsmøte i KTF, 2017
• Minneord

Frist for innsending av artikler til nummer 1 – 2017 er 24. februar