Nummer 3 – 2021

For egen regning

Historieløst
Kriminalteknisk Forum har eksistert siden 1984. Omtrent annet hvert år har styret arrangert Kriminalteknisk Landskonferanse. Disse har vært avhold på Kripos, på Politiskolen (som det het den gang) og på forskjellige hoteller. Alle gangene har dette vært et samarbeid mellom KTF og Kripos. Et slikt samarbeid var forutsetningen for at POD bevilget penger til konferansen.

Åpningsforedrag på konferansen har blitt holdt av Sjef Kripos to ganger, av riksadvokaten to ganger, av Justisministeren og av leder for justiskomitéen på Stortinget.

Hvis jeg ikke husker feil har samtlige poengtert viktigheten av disse konferansen, og ikke minst samarbeidet mellom KTF og Kripos.

Derfor virker det litt historieløst at Kripos nå vil kutte alle bånd. til KTF.

Tilbake til landskonferansen: Etter en lang periode restriksjoner, isolasjon, digitale møter og hjemmekontor er behovet for en slik konferanse stort, for ikke å si skrikende.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem
Min bestemor, som jeg jeg har nevnt ved tidligere anledninger, hadde et ordtak for det meste her i livet. Flere av dem har jeg tatt med meg ­videre og bruker dem også i mer eller mindre passende stunder. Ett av dem hun brukte mest var «Det skal være vanskelig!». Det har vi i ­styret erfart også.

Etter at Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) kom i medienes søkelys og beskyldes blant annet for en uheldig sammenblanding av foreningsarbeid og politi, utbetalinger fra POD mm. er flere andre foreninger/lag med knytninger mot politiet satt under lupen. KTF er en av disse.

I løpet av sommeren ble jeg kontaktet flere ganger av NRK som ville vite om både tilskudd fra POD, vår politiske rolle mm. KTF er en faglig forening som siden 1984 har bidratt (sterkt) til kunnskapsheving innen fagfeltet kriminalteknikk. Dette har blitt gjort gjennom bladet ­«Bevis», KTF-konferanser, foredrag, felthåndbok og gode forbindelser mellom så og si alle landets kriminalteknikere. Gjennom samlinger har vi diskutert kriminalteknikk, metoder, utstyr og erfaringer. Dette har etter mitt syn vært svært verdifullt for fagfeltet. Vi er alle kriminaltek­nikere, uansett hvor vi jobber. Vi har alle vært samlet under paraplyen KTF. Både Riksadvokaten, og ledere fra POD har åpnet konferansene våre. Tilskuddene vi tidligere fikk fra POD for å arrangere konferanser viser at vi har vært ansett som en seriøs, faglig aktør.

Ting endrer seg. Det er det eneste som er konstant
I september hadde nestleder Thomas Andresen og jeg et møte på Kripos med seksjonsleder på Teknisk seksjon, Morten Olsen Sandnes og avdelingsleder på Avdeling for kriminalteknikk og ID, Tom Korneliussen. Møtet ble arrangert for å lage noen rammer/retningslinjer rundt forholdet Kripos har til KTF. Det er viktig at man ikke blander roller slik at omdømmet og tilliten til ­politiet svekkes.

Korneliussen og Sandnes forklarte at Kripos ønsker å skille mellom ens rolle som politi og som privatperson. De påpekte at KTF er ikke en del av politietaten og at vi sitter der som privatpersoner. Kripos ønsker ingen formell rolle i KTF. Deltakelse er således en privatsak og det skal være et klart skille mot ens jobb på Kripos. Det vil også si at det ikke tillates foreningsarbeid i arbeidstiden. Videre mente de at man ikke kan benytte seg av politiets e-postadresse, grad eller funksjon i politiet, tjenestebevis, politiets presentasjoner etc. som del av foreningens virksomhet. Korneliussen og Sandnes ville heller ikke knytte Kripos sitt ansvar for kompetansedeling eller fagforvalteransvaret til kurs eller seminarer i regi av KTF.

Samtidig mente de at KTF kunne anmode ­Kripos om å holde innlegg på seminarer, skrive innlegg til fagblad som «Bevis», så lenge det ­anmodes via Kripos postmottak. Dersom en slik anmodning godkjennes på relevant ledernivå kan det benyttes arbeidstid til å utføre slike oppdrag.

Hva betyr dette for KTF? Det blir dessverre umulig for sekretær Sølvi Harjo å sitte i styret under slike forutsetninger som Kripos la frem. Noe av det andre er definitivt gjennomførbart. Jeg forstår at det er nødvendig med klarere grenser for hvordan man skal forholde seg til hverandre. Samtidig så frykter jeg nå for KTF sin fremtid. Jeg sitter riktignok som leder i en organisasjon utenfor etaten, men jeg ville ikke ha sittet i den om det ikke hadde vært for jobben min. Det er ikke slik at jeg driver med foreningsarbeid i KTF fordi jeg ser stor nytte av dette i mitt privatliv. Tro det eller ei, men jeg leter ikke etter ­fingeravtrykk på vinglasset mitt på lørdags­kvelden. I alle fall ikke hver gang.

Jeg syns det er veldig synd at man ikke kan fortsette et samarbeid som har vart i nesten 40 år. Det har ikke vært et skille mellom stedet du ­jobber og fagfeltet, vi har alle vært kriminalteknikere. Personell fra Kripos har sittet i styret i mange år. Vi har kunnet benytte lokaler fra ­Kripos til møter. Vi har samarbeidet om konferanser og samlinger. Kontakter har blitt knyttet og viktige erfaringer utvekslet. Vi er et lite ­fagmiljø og jeg mener at vi har stor nytte av hverandre.

Når det først regner så bøtter det ned
Det kommer etterhvert en ekstern gjennomgang av spørsmålet om rolleblanding og politiets praksis. Denne gjennomgangen vil nok ta tid og er nok ikke ferdig på denne siden av året. POD sier at alle medarbeidere i politiet står fritt til å delta på arrangementer i regi av frivil­lige politiforeninger på sin fritid. Det dekker vel alt fra politikor og -korps til idrett og fagfelter. Permisjon til arrangementer utenfor etaten kan gis, dersom det har et faglig innhold som ­arbeidsgiver mener fyller et kompetansebehov i organisasjonen. Det er også greit å delta på egen fritid. I følge POD bør mellomvarianter der -arbeidsgiver dekker f.eks. deler av kostnadene og/eller godtgjør deltakelsen helt eller delvis unngås, da det skaper uklarhet om arbeidsgivers rolle i deltakelsen.

Når det gjelder KTF-konferansen så er det ­definitivt et faglig innhold. Det fyller også et kompetansebehov, da det er svært begrenset med alternativer. Hvor ellers samles politiet, OUS, Kripos, PHS til et slikt arrangement? Arbeids­giver bør ikke ha problemer med å legge om ­tjenesten. Da er det ikke snakk om uklar rolle og derfor ikke et problem å betale for reise og opphold.

Uansett, vi må avvente til den eksterne gjennomgangen er fullført før vi kan samles igjen. Når det gjelder konferansen som skulle finne sted i april 2022 så må vi dessverre kansellere den. Dette er ikke bare et nederlag for faget, men for oss i styret også.

Det er etter regn at fuglene synger!
Fremtiden er ikke så lys akkurat nå. Noen få solstråler er det allikevel. Det kan virke som at Brannetterforskningsseminar til sjøs har funnet trygg havn hos Kripos. Vi har heller ikke gitt opp, og håper at fornuften vil seire ved at vi kan fortsette med å være en ressurs for fagfeltet!

Sist, men ikke minst: takk til Sølvi for innsatsen i styret!

Kjeld Hendrik Helland-Hansen
Leder i KTF

 

I Bevis nr. 3-2021 kan du lese om:

– Kvikkleireskredet i Gjerdrum
– Profilen: Marina Sørgård
– Hva skjer i Praksisåret?
– Fagdag om foto i Troms
– Sporsammenligning
– 3DVista
– Opplæring i 360 graders fotografering
– Identifikasjon og tolkning av skader på elektriske ledninger
– Pensjonist Hans Barane

Frist for innsending av artikler til nr. 1 2022 er 4. februar 2022