Nummer 2 – 2021

For egen regning

Velkommen tilbake
De fleste av dere som leser BEVIS han sikkert lagt merke til at fagbladet vårt har kommet uten annonser i det siste.

Dette skyldes at vi ikke har hatt noen samarbeidspartnere på en stund. KTF har nå inngått en prøveperiode på to nummer med vår «gamle» samarbeidspartner Norsk Medie Team. Dette gjør at KTF får et kjærkomment økonomisk «pusterom». Vi vil samtidig takke vårt æresmedlem Bjørn Enoksen som har hjulpet til med å få denne avtalen i havn. Dere kan lese mer om Bjørn i Profilen på side 20 i dette nummeret av BEVIS.

Det er ikke til å unngå at dette nummeret inneholder litt «foreningsstoff». KTF har nylig avholdt sitt aller første (og forhåpentlig siste) digitale årsmøte. Alt fra årsmøtet finner dere fra side 30 og utover.

Det finnes også mye godt fagstoff som er verdt å lese både for kriminalteknikere og andre. Ekstra spennende er det nok å lese om hvordan det er å være kriminaltekniker på Svalbard, eller om en drapssak fra Sør-Vest pd hvor det ble undersøkt en bil som ble funnet etter flere dager i sjøen.

God lesning og god sommer fra redaksjonen.

Tor Egil Matre
redaktør

 

Lederen har ordet

Kjære medlem!
Først og fremst- takk for tilliten jeg har på nytt blitt gitt ved å ha blitt gjenvalgt som leder i vår gode forening. Det er utfordrende tider å være både leder og styremedlem på, men det veies godt opp mot den glede jeg har med å jobbe sammen med så mange gode og hyggelige kollegaer fra land og strand. Valget foregikk på historiens første virtuelle årsmøte (på Teams) onsdag 28. april. Ca. 30 medlemmer deltok.

Jeg vil benytte anledningen til å takke tidligere styremedlemmer Lin Helen Gravås Bergheim og Bernt ­Mushom for tiden de har vært i styret. Det har vært en ære og glede både faglig og sosialt å jobbe sammen med dere. På vegne av KTF: tusen takk for innsatsen.

Samtidig gleder jeg meg veldig til å jobbe sammen med den nye sekretæren, Sølvi Harjo. Hun kjenner jeg jo litt fra før, og vet at hun blir en god samarbeidspartner. Det nye styremedlemmet fra Agder, Margrethe Voreland, kjenner jeg ikke fra før, men flere har skrytt mye av henne som både en faglig og sosial kapasitet. Det gleder meg å se at vi kan rekruttere nye styremedlemmer på et slikt nivå. ­Hjertelig velkommen til dere begge!

Det ble også utnevnt et nytt æresmedlem på årsmøtet, vår gamle leder Kristian Johansen. Det er deg vel fortjent å få denne tittelen, Kristian. Gratulerer!

Dette nummeret av Bevis er det første som er utgitt gjennom Norsk Media Team AS. Vi syns det er veldig kjekt å få hjelp til utgivelsen av Bevis, og håper på at vi kan få til flere utgivelser fremover!

Fremover kommer styret til å fokusere mye av innsatsen på Bevis, men også inn mot neste års KTF-konferanse som er planlagt til 5.-7. april. Jeg nevnte det også i forrige ­leder, men nevner det igjen- dersom du har et tema du ­kunne tenke deg belyst på konferansen, gi en av oss i ­styret en lyd. For styret sin del blir nok i alle fall det første møtet avholdt på Teams, men vi håper på en fysisk samling i løpet av høsten.

Tiden går fort fremover, og snart er det sommerferie som står for tur. Jeg håper alle får ladet batteriene og at når vi kommer til høsten er Covid19-situasjonen bedret slik at man kan gjennomføre både work-shops i regi av Kripos, lokale øvelser og tester. Har man tid og mulighet til det, anbefales det alle å benytte seg av det utstyret man har tilgjengelig og øve seg på bruken av metoder og utstyr man ikke har benyttet på en stund. Det anbefales også å benytte seg av det kriminaltekniske diskusjonsforumet på KO:DE sine sider. Her kan man ta opp temaer og stille spørsmål man måtte ha innen fagfeltet.

For øvrig må du ikke være redd for å ta kontakt med oss i styret om det skulle være noe vi kan bistå deg med. Husk at vi er her for deg, kjære medlem!

Hei så lenge!
Kjeld H.

 

I Bevis nr. 2 – 2021 kan du lese om:

– En liten brikke i et godt politiarbeid
– Resultater fra fotokonkurransen
– Digitalisering av spor
– Åstedssekk på ­TEAMS
– Nordisk blodsporwebinar Oslo 2021
– Profilen: ­Bjørn Enoksen
– Ny fotokonkurranse
– En annerledes politihverdag
– Det enkleste kan ofte være det beste
– Kriminaltekniske fagkontakter
– Minneord
– Virksomheten i KTF fra 2019-2021
– Nytt æresmedlem i KTF
– Referat fra årsmøtet
– Vedtekter for KTF 33
Frist for innsendelse av artikler til nr. 3 – 2021 er 8. oktober.