Nummer 2 – 2016

For egen regning

Aurea Mediocritas
Aurea Mediocritas er latin, og oversatt til norsk betyr det «den gyldne middelvei». Hvorfor skrive om den gyldne middelvei her? Tanken slo meg når jeg leste artikkelen om «DNA som bevis?» på side 6 i dette nummeret. Her kan vi lese at mange saker blir avgjort før svaret på DNA undersøkelsene foreligger. Samtidig kan vi lese i artikkelen «Produktivitet i rettsgenetiske sporundersøkelser» på side 9 at FHI jobber effektivt for at politiet skal får raskere svar på sine innsendte spor. Er vi i ferd med å bli for effektive? Politiet får stadig nye krav om rask saksbehandlingstid. Når det skal gå så raskt at vi ikke har tid til å få med oss resultatene fra sporprøver, er jeg redd ting noen ganger går litt for raskt. Kanskje vi bør stoppe opp litt for å tenke oss om? Hva er raskt nok, og hva med rettssikkerheten i slike raske avgjørelser. Kanskje vi må prøve å finne en gylden middelvei? En gylden middelvei må på ingen måte forveksles med middelmådighet som riksadvokaten sterkt advarte mot i sitt åpningsforedrag på den kriminaltekniske landskonferansen. (side 25). Til slutt vil jeg ønske dere en riktig god (og langsom) sommer!

Tor Egil Matre
Redaktør

 

Lederen har ordet

Bare tanken på at jeg skulle komme i denne posisjonens jeg nå sitter i var helt fjern for meg før jeg fikk spørsmål om å stille som kandidat til ledervervet i KTF. Det måtte en helg med mye tankevirksomhet til før jeg våget å ta spranget og si ja. Mine forgjengere er ikke akkurat noen smågutter og det skal noe til å holde deres nivå. Dette gjorde ikke min beslutning lettere. Det er derfor med stor ydmykhet jeg nå har overtatt som leder i KTF. Jeg kan ikke love mer enn at jeg skal gjøre mitt beste. Takk for at dere viser meg denne tilliten. Takk også til de av dere som har gått ut av styre og andre verv for vel utført arbeid gjennom mange år.

Etter at siste landskonferansen var avsluttet fikk jeg se hvor drillet de «gamle» styremedlemmene var i sine roller. Alle hadde sine ansvarsområder og sett utenfra gikk dette helt på skinner. Utstyr ble pakket, spørsmål ble avklart og dato for neste den neste Landskonferansen med hotellbestilling ble ordnet. Da kjente den nye lederen roen senke seg og et par kilo lettet fra skuldrene. Sett av datoene alt nå og vel møtt på den neste Landskonferansen som blir avviklet på Comfort Hotel Runway på Gardermoen
10. – 12. april. 2018.

Vår største utfordring i tiden fremover er å gi dere som medlemmer gode nok muligheter for kunnskapsoverføring. Kristian Johansen var innom problemet i sin siste leder i forrige BEVIS. Vi i KTF skal stå på tilbudsiden og sørge for at dere som KTF-medlemmer kjenner at faget kriminalteknikk blir ivaretatt og at dere får de beste vilkår for å få ny kunnskap. Min største frykt med omorganiseringen vi er inne i, er at kretsen av kriminalteknikere som blir gitt tilbud om kriminaltekniske samlinger på Kripos hvert annet år snevres inn. Samme uro føler jeg også for deltakelse på Landskonferansen. Større distrikter gir kanskje ikke like mange KTF-medlemmer anledning til å delta. Jeg håper og tror at Politidistriktene, Kripos og POD ser viktigheten av å gi kunnskapen direkte til flest mulig i sentrale samlinger som en kontinuerlig prosess. Dersom det blir satset på at kunnskapen skal videreformidles ut i distriktene av noen få som annenhånds opplysninger, er det helt normalt at viktige momenter går tapt på veien. Min oppfordring til Politidistriktene, Kripos og POD er derfor at Kriminalteknikeren gis gode vilkår og at hun/ han blir satt pris på. Det er noe som garantert gir god kvalitet i det lange løp.

I sitt foredrag på Landskonferansen kom Riksadvokaten inn på kvalitet. Som alltid er det interessant å høre på Riksadvokat Tor-Aksel Busch når han snakker direkte til oss. I det daglige kjenner hver enkelt presset av å få ting unna så rask at det kan gå på bekostning av kvaliteten. Når vi lar dette skje, er det egentlig vår egen faglige integritet vi legger på hoggestabben. Skal vi virkelig gamble med troverdigheten vår? Riksadvokaten sin oppfordring i slutten av foredraget var noenlunde slik: «ikke gli langsomt inn i middelmådigheten». Jeg synes denne replikken er så god at den tåler å bli gjentatt. Den får også stå som min oppfordring til dere alle sammen. Vi i KTF skal gjøre det vi kan for å hindre middelmådigheten i å slå rot.

Sommeren står for døra når dette skrives. Akkurat nå, mandag 2. mai 2016, blåser det kraftig og regnet står rett på stuevinduene. Her er det lite som minner om mai du skjønne milde. En gjennomvåt vestlending får trøste seg med at sommeren kan kjøpes på andre breddegrader. Uansett hvor dere har tenkt dere hen de neste ukene. Ha en riktig god sommer.

Hans Barane
Leder i KTF

 

Ellers kan du lese om følgende i nr. 1 – 2016

  • Undersøkelser og dokumentasjon av skyteåsteder
  • Produktivitet i rettsgenetiske sporundersøkelser
  • Æresmedlemsskap
  • Tilsvar – lederen har ordet
  • Flere leverandører av DNA undersøkelser
  • Referater fra landskonferansen 2016
  • Minneord
  • Årsberetning 2015
  • Referat fra årsmøtet 2016

Utgivelsesplan 2016

Nr. 3 utkommer i uke 39. Frist for innsending av artikler er 30. august

Nr. 4 utkommer i uke 50. Frist for innsending av artikler er 15. november