Prof. Walther Parson

Internasjonalt anerkjent foredragsholder på den kriminal­tekniske landskonferansen 11.4.2018.

av Hans Barane

Styret i KTF har invitert Professor Walther Parson fra det Rettsmedisinsk Instituttet i Innsbruck, Østerrike, (GMI) til å holde foredrag på landskonferansen i april. Han har tatt i mot innbydelsen og takket ja. Vi har bedt han snakke om sin forskning, GMI, de nye metodene som det forskes på, neste generasjon sekventering, gjenoppbygging av degenerert DNA og om disse metodene vil bli anvendelige i kriminalteknikken.

I 2001 møtte jeg Professor Walther Parson ved det rettsmedisinske Instituttet i Innbruck, Østerike (GMI) ­første gang. Dette var i forbindelse med den første gjenopptakelsen av etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. I løpet av de neste 15 årene har Professor ­Parson vært en uvurderlig støttespiller for meg ved spørsmål og analyser knyttet til den aktuelle drapssaken. Etterforskningsteamet styrt av Cold Case – gruppen i den nye og bredere gjenopptakelsen har videreført denne kontakten.

Alle, inkludert sjefen selv, Professor Richard Scheithauer, viste meg en utrolig samarbeidsvilje og gjestfrihet i «min” tid. Vi her i nord har mye å lære av dem rundt dette temaet. Ved alle reisene jeg hadde til Innsbruck, ble jeg møtt av en representant fra ­instituttet på flyplassen. Materiale ble fraktet til instituttet og deretter sørget de for at jeg var trygt innlosjert på ­hotellet før de trakk seg tilbake. Til og med en sein lørdagskveld like før jul ble jeg møtt av Walther Parson på flyplassen som sørget for at alt var på plass. Dette er gode minner å ha med seg. Under arbeidet med den gamle drapssaken tok Walther Parson seg god tid til å forklare teknologien så pass at jeg var i stand til å forstå ­prosessene og ikke minst begrensningene. Han formidlet temaet på en så lettfattelig måte at min interesse for DNA-teknologien fikk skikkelig fotfeste.

Så langt jeg vet har flere politi­distrikt brukt GMI i etterforskning av tunge saker i tiden etter 2001.

Walther Parson tok doktorgraden i rettsmedisinsk molekylærbiologi i 1999 og har siden 2001 vært professor ved Institutt für Gerichtliche ­Medizin Innsbruck (GMI). Han har ledet opprettelsen av de nasjonale DNA-databaselaboratoriet i ­Innsbruck og vært leder av dette.

Walther Parson er medlem av flere internasjonale rettsmedisinske ­arbeidsgrupper, inkludert ENFSI DNA-arbeidsgruppen (European ­Network of Forensic Science ­Institutes), EDNAP (European DNA Profiling Group), ISFG (International Society of Forensic Genetics) og ­andre. Han arbeider som internasjonal rådgiver og i styrekomiteer som EAFS (European Academy of Forensic Science) og ICMP (International Commission on Missing Persons).

Han leder en svært aktiv gruppe av forskere som har publisert mer enn 100 artikler på det rettsmedisinske, og det rettsgenetiske feltet de siste 5 årene. Gruppen mottok mer enn ti ­nasjonale og internasjonale viten­skapelige premier i det samme tidsrommet. Han er også tildelt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid innen Rettsgenetikken.

I 2009 ble han utnevnt til medlem av det tyske vitenskapsakademiet ­Leopoldina. Han er medlem av de rådgivende styrene i tidsskriftene «International Journal of Legal Medicine» og «Forensic Science International Genetics».

Det skal bli en glede å møte Professor Walther Parson igjen og vi ser frem til et spennende foredrag.

Kilde: GMI Tirol, Institute of Legal ­Medicine, Innsbruck Medical ­University

 


Prof. Dr. Walther Parson
Foto: Gerichtsmedizin Innsbruck / Lorbeg